IAB BULGARIA

СЪБИТИЯ

Event Image

27 април 2023

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са еталон за постижение в дигиталния бизнес по целия свят

Event Image

24 ЯНУ2023

Подготвили сме виртуални събития, на които да разберете всичко, което ви вълнува за 8-мото издание на конкурса.

Event Image

20 АПР 2022

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са еталон за постижение в дигиталния бизнес по целия свят

Event Image

06 ЮЛИ 2021

На 6-ти юли от 10:00 2020 г. IAB България ще представи резултатите от проучването за обема на дигиталната реклама в България AdEx 2020.

Event Image

06 ЮЛИ 2021

На 6-ти юли от 10:00 2020 г. IAB България ще представи резултатите от проучването за обема на дигиталната реклама в България AdEx 2020.