IAB BULGARIA

СЪБИТИЯ

Event Image

26 ЯНУ2022

Подготвили сме виртуално събитие, на което да разберете всичко, което ви вълнува за конкурса в тази наистина различна година.

Event Image

IAB Bulgaria e най-голямото глобално сдружение на медии, агенции и технологични компании, отговорни за дигиталния бизнес. Мисията на сдружението е да популяризира интерактивния маркетинг и да работи за развитието на дигиталния пазар в България в тясно сътрудничество с бизнеса и регулаторните органи чрез провеждане на събития, обучения, пазарни проувания и др.
Event Image

25 ЯНУ2022

Подготвили сме виртуално събитие, на което да разберете всичко, което ви вълнува за конкурса в тази наистина различна година.

Event Image

20 АПР 2022

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са еталон за постижение в дигиталния бизнес по целия свят

Event Image

06 ЮЛИ 2021

На 6-ти юли от 10:00 2020 г. IAB България ще представи резултатите от проучването за обема на дигиталната реклама в България AdEx 2020.

Event Image

18 ЯНУ 2022

IAB България организира бизнес закуска: IAB Будилник