IAB BULGARIA

СЪБИТИЯ

Digital day

29 ноември 2023 г.

Открийте прозрения, вдъхновение и провокиращи мисленето идеи! IAB Digital Day, макар да е изначално фокусиран в бъдещето на дигиталния маркетинг, надхвърля традиционните му граници и се задълбочава в области като социални последици, креативност, потребителски преживявания, регулации, развитие и образование в дигиталната сфера.
Event Image

27 април 2023

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са еталон за постижение в дигиталния бизнес по целия свят

Event Image

24 ЯНУ2023

Подготвили сме виртуални събития, на които да разберете всичко, което ви вълнува за 8-мото издание на конкурса.

Event Image

20 АПР 2022

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са еталон за постижение в дигиталния бизнес по целия свят

Event Image

06 ЮЛИ 2021

На 6-ти юли от 10:00 2020 г. IAB България ще представи резултатите от проучването за обема на дигиталната реклама в България AdEx 2020.

Event Image

06 ЮЛИ 2021

На 6-ти юли от 10:00 2020 г. IAB България ще представи резултатите от проучването за обема на дигиталната реклама в България AdEx 2020.

Event Image

31 май 2023

IAB България представя IAB Будилник