IAB BULGARIA

СЪБИТИЯ

Event Image

06 ЮЛИ 2021

На 6-ти юли от 10:00 2020 г. IAB България ще представи резултатите от проучването за обема на дигиталната реклама в България AdEx 2020.

Event Image

IAB Bulgaria e най-голямото глобално сдружение на медии, агенции и технологични компании, отговорни за дигиталния бизнес. Мисията на сдружението е да популяризира интерактивния маркетинг и да работи за развитието на дигиталния пазар в България в тясно сътрудничество с бизнеса и регулаторните органи чрез провеждане на събития, обучения, пазарни проувания и др.
Event Image

22 ЮНИ 2021

IAB България организира първата хибридна бизнес закуска за 2021 година: IAB Будилник

Event Image

27 АПР 2020

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са еталон за постижение в дигиталния бизнес по целия свят

Event Image

26 ЯНУ2020

Подготвили сме виртуално събитие, на което да разберете всичко, което ви вълнува за конкурса в тази наистина различна година.

Event Image

28 -29 НОЕМ 2020

Изкуственият интелект (AI) и умните технологии намират приложение във все повече професии, като маркетингът не прави изключение от тази тенденция.