ПРОУЧВАНИЯ

Research Image

Нетният обем на дигиталната реклама в България през 2021 г. е 198.9 милиона лева (повече от 100 милиона евро), според традиционното проучване AdEx, провеждано от  IAB България в партньорство с ИПСОС. IAB Bulgaria_ADEX Report 2021 SHORT
Research Image

„IAB Bulgaria Internet projector 2022: „Потреблението на интернет в България – кой, защо, как и къде?“.

Research Image

През 2021г. анализирахме близо половин милиардимпресиивъв Facebook и Instagram, за да определим истинската цена на рекламата в тези две платформи. Това, което открихме, е че видимостта във Facebook е 50% за т.нар. „дисплейни“ реклами(базиранинаизображения) и 12% завидеореклами.

Research Image

Нетният обем на дигиталната реклама в България през 2020 г. достига 142,7 милиона лева, като ръстът спрямо предходната 2019г. е в размер на 15,3% . Свалете AdEx репорта за 2020г. и най-важните промени в обема на дисплейната реклама

Research Image

Нетният обем на дигиталната реклама в България през 2019 г. достига 122,1 милиона лева, като ръстът спрямо предходната 2018г. е в размер на 19,4% . Свалете AdEx репорта за 2019г. и най-важните промени в обема на дисплейната реклама

Research Image

Нетния обем на интернет рекламата се увеличи с 7,2% спрямо 2017г. и достигна до 98,5 млн. Вижте AdEx репорта и промяната в обема на дисплейната реклама