fbpx
Research Image

Наръчник за ритейл медии – IAB Europe’s 101 Guide to Retail Media

В свят, движен от иновации и напредък, е изключително важно да останете в крак с тенденциите. Ето защо Работната група за ритейл медии към IAB Europe пое водеща роля в дефинирането на retail media и споделяне на ключов опит в ново изчерпателно rъководство : 101 Guide to Retail Media.

Какво е Retail Media?

Retail Media бързо прекроява дигиталния рекламен пейзаж и разбирането на неговите тънкости е от първостепенно значение. Това Ръководство предоставя обширен преглед, като детайлно дефинира on-site, off-site и in-store. Тези дефиниции, създадени в сътрудничество с националните IAB асоциации в цяла Европа, предлагат ясно разбиране на различните измерения на Retail Media.

Ръководство е  създадено да даде възможност както на купувачите, така и на продавачите за вземане на информирани решения, които стимулират рекламния успех чрез Retail Media.

Какво да очаквате:

  • Открийте как да купувате кампании безпроблемно, като увеличите максимално рекламното си въздействие
  • Разкрийте основната роля, която Retail Media играе за подобряване на присъствието и обхвата на марката
  • Получете представа за наличните опции за измерване и таргетиране, което ви позволява да персонализирате кампании
  • Разберете как проправяме пътя за стандартизация в Retail Media

От бутона долу можете да свалите „101 Guide to Retail Media“.