fbpx
Research Image

IAB MIXX Awards 2024

Тази година над 70 заявки се съревноваваха на финала на IAB MIXX Awards Bulgaria 2024. Международното жури отличи най-добрите локални маркетингови кампании за изминалата година.

Вчера се проведе ексклузивната церемония IAB MIXX Awards 2024, където бяха наградени най-добрите местни рекламни кампании. Тази година събитието е под надслов “Beyond the Scroll” и цели да насочи вниманието ни към идеите, които вдъхновят дигиталната общност като посочват бъдещите тенденции в индустрията. 

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са еталон за постижение в дигиталния бизнес по целия свят. Те оценяват дигиталния професионализъм, който работи както за компаниите, така и за обществеността – за да сме още по-успешно свързани помежду си.

За наградите тази година се състезаваха над 60 финалисти в 20 категории. С най-голям брой участници бяха категории “Творческа ефективност” (Creative Effectiveness) и “Бранд кауза” (Brand Purpose). 

Специална техническа комисия проследи спазването на изискванията за кандидатстване. В нея се включиха имена като Самуил Петков (Noble Graphics), Боби Петров (Datenwerk/All Channels Group), Велислава Попова (Дневник), Емил Олованов (Crimtan), Драгомир Дончев (Huts), Момчил Захариев (Next DC) и Милена Мишинева (Dentsu).

Победителите бяха определени от международно жури от 18 експерти в областта на творческите решения и стратегията, които имат утвърден дългогодишен опит в оценяването на рекламни фестивали. Сред тях са Александър Калчев, Том Хидвеги, Юрай Ковач, Иван Брозович, Славка Еберхарт-Гарах и други.

Отличените кампании и агенции по категории са:

LEAD GENERATION CAMPAIGN – В тази кандидатсваха дигитални кампании, постигнали отлични резултати по отношение на осигуряване на т.нар. leads – стойностни конкретни потребители за съответния бизнес или организация. 

3-то място: Кампания – Future for our history; Агенция – guts&brains DDB

CREATIVE EFFECTIVENESS – Тук участват дигитални кампании, развивани изцяло или прeимуществено в дигитална среда, които са си поставили микс от краткосрочни и дългосрочни цели, били са с продължителност 1 месец или повече и са постигнали доказано трайни промени в потребителските нагласи и поведение. 

3-то място: Кампания – Call your mom, not a taxi; Агенция – guts&brains DDB

3-то място: Кампания – Future for our history; Агенция – guts&brains DDB

2-ро място: Кампания – Gourmenitsa – Beta tester; Агенция – Nitram

BEST INTEGRATED CAMPAIGN – Наградени са най-добрите кампании, които използват поне три дигитални платформи, за да постигнат синергия на бранд посланията (кампаниите може да са изцяло дигитални или дигитални с използване офлайн канали).

3-то място: Кампания – Call your mom, not a taxi; Агенция – guts&brains DDB

2-ро място: Кампания – Future for our history; Агенция – guts&brains DDB

1-во място: Кампания – Gourmenitsa – Beta tester; Агенция – Nitram

1-во място: Кампания – Being a Sponsor of Life: #Priceless; Агенция – McCann Sofia

ENGAGEMENT CAMPAIGN – Включиха се дигитални кампании или стратегии, постигнали отлични резултати при осигуряването на ангажираност на потребителите по стойностен за съответния бизнес или организация начин.

3-то място: Кампания – The forgotten form; Агенция – Together&

3-то място: Кампания – Tedi Play Filter Game; Агенция – Sunday Media

IN-GAMING CAMPAIGN – Иновативни рекламни кампани в игри и интеграция на марката, която завладява и ангажира играчите.

2-ро място – Кампания – WTFanta: Fortnite Fabulous Flavour; Агенция: Huts 

VIDEO CAMPAIGN – В тази категория кандидатстваха кампании или комуникационни стратегии, основани изключително или основно на видео съдържание.

2-ро място – Кампания – Bulgarian Grandma Media Group; Агенция: guts&brains DDB 

BEST USE OF SOCIAL NETWORKS CAMPAIGN – Тук кандидатстваха кампании или комуникационни стратегии , създадени за и развиващи се изключително или основно в една или няколко социални мрежи и тук не попадат real time кампании. 

3-то място: Кампания – Tedi Play Filter Game; Агенция – Sunday Media

1-во място: Кампания – Gourmenitsa – Beta tester; Агенция – Nitram

INFLUENCER MARKETING CAMPAIGN – Отличени са кампании или комуникационни стратегии, създадени за и използващи изключително или основно influencer marketing –  сътрудничество с творци, инфлуенсъри, посланици на марката и известни личности.

3-то място: Кампания –  Call your mom, not a taxi; Агенция – guts&brains DDB

1-во място: Кампания – Cheers to all fans; Агенция – guts&brains DDB

BRANDED CONTENT / NATIVE CAMPAIGN – В категориятя се включиха дигитални кампании, акцентиращи върху използването на брандирано съдържание за постигане на маркетинг целите си, като съдържанието е свързано с ценностите и основните характеристики на бранда.

3-то място: Кампания – Internet for All: Interactive Episodes; Агенция – Huts

UX/UI/JOURNEY DESIGN & EXPERIENCE – Тези заявки показват безпроблемно и последователно потребителско изживяване във всяка точка на взаимодействие. Оценките се дават въз основа на фокуса на отговорите на потребителя, структурата и използваемостта на входния проект.

3-то място: Кампания – Future for our history; Агенция – guts&brains DDB 

REAL TIME – Участниците тук са фокусирали своите кампании върху възможността да реагират на значимо събитие за обществото в реално време. Кандидатурите представляват добри практики за влизане в разговора на момента и въвличането на бранда по адекватен, смислен и ефективен начин.

3-то място: Кампания – Short Fries; Агенция – Handplayed 

DIGITAL CRAFT –  Тук са кампаните, които демонстрират използване на микс от иновативни дигитални технологии, инструменти, модели или платформи, в резултат на което са оказали ярко въздействие върху аудиториите, постигнали са забележителни бизнес резултати или са вдъхновили качествена промяна във възприятията, поведението или навиците на потребителите.

1-во място: Кампания – Future for our history; Агенция – guts&brains DDB

DIGITAL AUDIO CAMPAIGN – В тази категория са наградени кампании, които използват аудио в дигитални платформи и демонстират високо ниво на потребителска ангажираност и изпълняват бранд цели.

3-то място: Кампания – Extreme Attention to Detail; Агенция – McCann Sofia 

DIGITAL PR / REPUTATION MANAGEMENT CAMPAIGN – В тази категория се включиха кампании или комуникационни стратегии, създадени с концепцията за реализиране на цели за връзки с общественооста и за позициониране на съответната компания/организация. 

2-ро място: Кампания – The forgotten form; Агенция – together&

Общо 5 бяха раздадените златни награди. Агенциите с най-много отличния са  guts&brains DDB (2 златни, 2 сребърни, 6 бронзови), Nitram (2 златни, 1 бронзва), McCann Sofia (1 златнa, 1 бронзова), Huts (1 сребърнa, 1 бронзова), together& (1 сребърнa, 1 бронзова) и Sunday Media (2 бронзови).

IAB BULGARIA

НОВИНИ