Powerful Digital Leadership

IAB (Interactive Advertising Bureau) е най-голямото глобално сдружение на медии, медия и рекламни агенции, технологични компании и рекламодатели отговорни за дигиталния бизнес.

Локални IAB организации има в 46 държави на 6 континента. Компании от целия свят участват в разработването и прилагането на стандарти в онлайн бизнеса и работят за развиването на дигиталната индустрия.

IAB Bulgaria е лицензиран представител на IAB за България. Сред членовете на IAB Bulgaria са: BTV Media Group, Nova Broadcasting Group, Economedia, Investor Media Group, A1 България, Кауфланд България, ОББ, ДЗИ, Пощенска банка, TBI банк, All Channels, guts & brain DDB, Noblegraphics, dentsu international, Next –DC, Httpool, StudioX, Scalefocus, OLX и още много от най-успешните дигитални рекламни и медийни агенции в страната

Мисията на сдружението е да популяризира интерактивния маркетинг и да работи за развитието на дигиталния пазар в България в тясно сътрудничество с бизнеса и регулаторните органи чрез провеждане на събития, обучения, пазарни проувания и др.

Мисия

Мисията на сдружението е да популяризира интерактивния маркетинг и да работи за развитието на дигиталния пазар в България в тясно сътрудничество с бизнеса и регулаторните органи чрез провеждане на събития, обучения, пазарни проувания и др.

Цели

Да популяризира и следи за спазването на световните IAB стандарти в областта на онлайн рекламата. Да работи за увеличаване на интерактивния маркетинг, базиран на данни и проучвания. Да провежда образователни инициативи, които да повишават нивото на компетентност на кадрите в интерактивния маркетинг.