fbpx
Research Image

IAB, заедно с 24 организации, представляващи бизнеса, се обединиха за подкрепа на истинска реформа в българското образование

Управителният съвет на IAB България единодушно се съгласи да подкрепи позицията, в която се изразява мнение от страна на бизнеса по отношение на необходимите реформи в българското образование. Писмото до медиите е подписано от над 25 бизнес организации и резюмира работата на над 10 организации, разработващи предложения и инициативи в областта на образованието.

В позицията са изведени няколко ключови теми, които биха дали добри и дългосрочни резултати за подобряване на образованието на българските ученици, като:

  • Повишаване на качеството на базисното обучение и продължаващата квалификация на учителите и директорите
  • Изработване учебни програми с нова философия, ориентирана към развиване на компетентности, а не наизустяване на предметно знание
  • Промяна на вътрешните и външни оценявания към измерване на развити компетентности, а не на заучени знания
  • Ефективно прилагане на стандарт за качество в образованието и система на добавената стойност на училищата
  • Гарантиране на повече автономност, ресурси и подкрепа за училищата, но и поемане на отговорност от тях за резултатите на учениците
  • Взискателен и професионален подбор на учителите и директорите на база необходимите за професията компетентности
  • Обективна и справедлива оценка на работата на учителите и директорите на база резултати, а не административни изисквания

Вярваме, че има логика именно бизнесът да инициира работата и разговора за по-смели и спешни реформи и искаме да обединим усилията с колегите за постигането на подобрения в тази област.

IAB BULGARIA

НОВИНИ