ПРОУЧВАНИЯ

Research Image

Онлайн рекламата надмина 100 млн. лева. Вижте AdEx репорта и разпределението на инвестициите в дигитална реклама.

Research Image

Oбемът на дигиталния пазар в България за 2016, сплит между отделните рекламни формати, тенденции можете да видите