ПРОУЧВАНИЯ

Research Image

Нетният обем на дигиталната реклама в България през 2020 г. достига 142,7 милиона лева, като ръстът спрямо предходната 2019г. е в размер на 15,3% . Свалете AdEx репорта за 2020г. и най-важните промени в обема на дисплейната реклама

Research Image

Нетният обем на дигиталната реклама в България през 2019 г. достига 122,1 милиона лева, като ръстът спрямо предходната 2018г. е в размер на 19,4% . Свалете AdEx репорта за 2019г. и най-важните промени в обема на дисплейната реклама

Research Image

Нетния обем на интернет рекламата се увеличи с 7,2% спрямо 2017г. и достигна до 98,5 млн. Вижте AdEx репорта и промяната в обема на дисплейната реклама

Research Image

Онлайн рекламата надмина 100 млн. лева. Вижте AdEx репорта и разпределението на инвестициите в дигитална реклама.

Research Image

Oбемът на дигиталния пазар в България за 2016, сплит между отделните рекламни формати, тенденции можете да видите