ПРОУЧВАНИЯ

Research Image

Oбемът на дигиталния пазар в България за 2016, сплит между отделните рекламни формати, тенденции можете да видите