IAB BULGARIA

EVENTS

Digital day

29 November 2023

Explore insights, inspiration and thought-provoking idea! IAB Digital Day, while initially focused on the future of digital marketing, transcends its traditional boundaries and delves into areas such as social impact, creativity, consumer experiences, regulation, development and digital education.
Event Image

30 ноември

IAB Digital Day workshop “Total Brand Experience with David Hicks”

Event Image

20 OKTO 2020

Майсторският Клас по дигитален маркетинг на IAB България e едно от най-добрите обучения по темата в България, тъй като не само дава

Event Image

25 OKTO 2020

Майсторският Клас по дигитален маркетинг на IAB България e едно от най-добрите обучения по темата в България, тъй като не само дава

Event Image

25 OKTO 2020

Ще научите много тънкости на SEO от топ специалисти в бранша. Ще можете да задавате важните за вас конкретни въпроси. Ще имате достъп до материалите от Masterclass, както и допълнителни ресурси, предоставени от лекторите

Event Image

14 -15 НОЕМ 2020

Видеото е формата търпящ най-голям ръст през последните години, като през последните месеци нараства с още по-големи темпове предвид ситуацията.