fbpx

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Тази Политика за защита на личните данни (Политиката) има за цел да Ви информира за видовете обработки на лични данни, които следват Вашето използване на уебсайта https://iabbg.net/ (Уебсайтът)

 • Обща информация относно ползването на Уебсайта
   1. Услугите, които може да ползвате чрез Уебсайта, включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, публикувани от членовете на Сдружението; прилагане на автобиографии и кандидатстване за обявените в Уебсайта свободни позиции (Услугите). Целта на Услугите е да свържат работодател и потенциален служител. 
   2. Сдружението не предоставя услуги по набиране на персонал. Конкретният модул от Уебсайта има за цел единствено да улесни членовете на Сдружението в намирането на служители и да Ви улесни при намирането на подходяща работа. 
   3. Сдружението няма за цел и не желае да обработва специални лични данни по смисъла на чл.9 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).
 • Субекти на лични данни, чиито лични данни се обработват при ползване на Уебсайта
 • Физически лица, които създават свой профил на Уебсайта;
 • Физически лица, които не създават свой профил, а единствено ползват Уебсайта с информационна цел – разглеждат свободни позиции и друга информация на Уебсайта. Техни лични данни се обработват единствено чрез ползването на бисквитки (cookies). 
 • Видове лични данни, които обработваме 
  1. В случай, че се регистрирате и си направите профил на Уебсайта, Вие ще предоставите на Сдружението следните лични данни: 
 • Имена;
 • Email адрес;
 • Телефонен номер;
 • Автобиография с всички съдържащи се в нея лични данни, включително снимка, ако добавите такава;
 • Време на изпращане на електронно изявление.
 1. Ако не се регистрирате и не направите Ваш профил на Уебсайта, единствените лични данни, които е възможно да обработим за вас чрез бисквитки, са Вашият IP адрес. 
 2. Успешното ползването на Уебсайта по никакъв начин не изисква от Вас да предоставяте данни на трети лица. В случай че предоставите данни на трети лица, то ние приемаме, а Вие се съгласявате, че: 
  1. Имате нормативно посочено основание, което Ви позволява да обработвате личните данни на съответните трети лица
  2. Информирали сте съответните трети лица, че личните им данни ще бъдат предоставени на Сдружението и работодателите, по чиито позиции кандидатствате и сте им предоставили цялата необходима информация съгласно чл.14 от GDPR. Наясно сте, че, ако предоставяте данни на трети лица, то Вие сте администратор на тези лични данни. 
 • Администратор на Вашите лични данни
  1. При кандидатстване по позиция Вашите лични данни, включително автобиография, се изпращат на работодателя, по чиято позиция кандидатствате. Данните се изпращат автоматично. Сдружението не получава вашата автобиография. То има достъп единствено до данните Ви, посочени във Вашия профил. Сдружението пази лог данните от изпращане на Вашите електронни изявления чрез Уебсайта. С оглед на горното: 
  2. Сдружението е администратор по отношение на следните Ваши лични данни: 
   1. Имена, Email адрес, телефонен номер и IP адрес – тогава, когато сте се регистрирали и имате профил в Уебсайта;
   2. IP адрес – тогава, когато не сте се регистрирали и нямате профил в Уебсайта, а само разглеждате публикуваната информация. 

Данните на Сдружението са както следва: 

 • Сдружение “Интерактив Адвъртайзинг Бюро България”, ЕИК 175784631, със седалище и адрес на управление: София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. “Джеймс Баучер” № 103, ет. 5, ап. офис 7;
 • Телефон и имейл за контакт: office@iabbg.net и _____
 1. Съответният работодател, към който подавате кандидатурата си за работа, е също администратор на вашите лични данни, които сте подали с натискането на бутона “кандидатствай”. След натискане на този бутон съответният работодател обработва следните лични данни: 
  1. Имена, Email адрес, телефонен номер, личните данни, които сте посочили в автобиографията Ви. 
  2. В случай че в автобиографията сте посочили данни на трети лица, работодателят би обработвал и тях. 

Данните на съответния работодател Ви се предоставят от него, при установяване на контакт с него. 

 1. Сдружението и съответният работодател не са съвместни администратори по смисъла на чл.26 от GDPR 
 • Цел, за която обработваме личните Ви данни 
   1. Целта на Сдружението е да подпомогне своите членове – работодатели – при търсенето им на служители. Всички обработки на Ваши лични данни, които извършваме чрез Уебсайта, са с оглед на тази цел. 
   2. Сдружението единствено предоставя възможност на Вас и дружеството, което е публикувало обява да се свържете. Целите, за които впоследствие работодателят обработва данните Ви, ще ви бъдат съобщени от него.
 • Правно основание, на база на което обработваме личните Ви данни 
   1. Въвеждането на лични данни в профила Ви и изпращането на кандидатура до съответния работодател е Ваше лично действие. Сдружението единствено ви предоставя възможността да го направите. С оглед на това правното основание на което както Сдружението, така и бъдещият ви работодател обработва личните данни, които сте посочил в профила си, е вашето съгласие – чл.6, ал.1, буква а от GDPR. 
   2. Вие може да оттеглите това съгласие по всяко време. Когато Сдружението получи оттегляне на Вашето съгласие, то ще изтрие личните Ви данни. Може да оттеглите съгласието си, като изпратите Email на следния имейл за контакт: office@iabbg.net
   3. Оттеглянето на съгласието към работодателя се комуникира с него. Сдружението не носи отговорност за обработките на Ваши лични данни, техните основния, цели, срок и т.н., които работодателят, по чиято обява сте кандидатствали, извършва. 
 • Получатели на Вашите лични данни, място на съхранение
   1. Достъп до личните Ви данни имат: 
    1. Сдружението – по отношение на данните, които сте записали в профила си. Сдружението няма достъп до автобиографията Ви; Обработващи на Сдружението, като например – външни IT сътрудници, правни съветници и т.н. 
    2. Работодателят – по отношение на всички лични данни, които сте посочили в профила си, включително и автобиографията ви. 
   2. В случай на нормативно установено основание достъп до личните Ви данни могат да имат и компетентни държави органи в рамките на правомощията им. 
   3. Сдружението съхранява личните ви данни, до които има достъп, на територията на Европейския съюз. Сдружението не трансферира лични данни извън ЕС. 
 • Срок на съхранение на личните Ви данни 
   1. Сдружението съхранява личните Ви данни за периода, за който профилът Ви е активен (не е прекратен и не сте поискали заличаване) и за срок от ____ месеца след това. Лог данните се пазят за срок от 1 година от получаването им, като те съдържат следните данни: време на изпращане на изявлението, Email на изпращащия, посоченото от изпращащия име, Email адрес на получателя. Лог данните се пазят на основание чл.6, ал.2, т.5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 
   2. Работодателят, по чиято обява сте кандидатствали, съхранява личните Ви данни за срок от 6 месеца от датата на получаване на Вашата кандидатура. 
 • Вашите права

Посочените по-долу права са права, изпълними от Сдружението. Вие имате същите права по отношение на работодателите, по чиито обяви сте кандидатствали, като тяхното изпълнение и срокове е задължение на работодателите. 

 1. Право на информация

Сдружението ще отговаря на всяко Ваше искане, свързано с личните Ви данни, в 1-месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

 1. Право на достъп

Можете да поискате от Сдружението информация какви ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

 1. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време. Тъй като всички данни, които обработваме, са въвеждани от Вас в профила Ви, може да реализирате правото си на корекция, като директно промените данните в профила си.

 1. Право за изтриване

В случай че оттеглите своето съгласие или просто заличите профила си Сдружението ще изтрие Вашите лични данни в максимално кратки срокове. Възможно е да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 1. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от Сдружението да ви предостави личните данни, които обработва за вас, във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друг администратор на лични данни. 

 1. Право да подадете жалба

Ако смятате, че Сдружението е нарушило приложимо законодателство по защита на личните данни и в резултат са засегнати Ваши права, молим да се свържете с нас. Имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съд

 1. Бисквити (cookies)
  1. Сдружението ползва следните бисквитки на Уебсайта: 
Вид бисквитка  Срок на съхранение Описание на функциите на бисквитката

Тази Политика е изменена последно на ___ 2021 г.

Comments are closed.