fbpx
Research Image

PR агенцията MSL, част от Publicis Groupe България, член на IAB България с проучване на инфлуенсър средата в България

PR агенцията MSL, част от Publicis Groupe България, член на IAB България, подготвя проучване на инфлуенсър средата в България сред бизнеса – компании и марки, които работят с лица/лидери на мнение и инфлуенсъри.

Проучването има за цел да идентифицира настоящите нагласи на бизнеса и да ги съпостави с нагласите на лидерите на мнение и създатели на съдържание, които са активна част в инфлуенсър маркетинг кампаниите.

Участието на повече бизнеси в проучването ще допринесе за развитието на тази ниша в индустрията, посочва компанията.

MSL е подготвила въпроси , на които по един представител от компания да отговори. Участниците в проучването също така могат да го споделят и с клиентите си. Въпросите са насочени към рекламодателите и нашата молба е само те да попълват проучването.

Отговорите са анонимни, уверява компанията. Анализът на данните от проучването ще изведе основните теми и възможности за развитие на инфлуенсър маркетинга в България.

Проучването е достъпно оттук.

IAB BULGARIA

НОВИНИ