fbpx
Research Image

Покана за редовно Общо събрание на Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“

София, 24 август 2023 г.

Уважаеми Членове на Сдружение ИАБ България,

По инициатива на Управителния съвет Ви уведомяваме, че:

На 25 септември 2023 г., от 09:00 часа ще се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“, ЕИК 175784631, на следния адрес:

гр. София 1278, ул. „Георги Бенковски“ 5, зала 1 (сграда, в която се помещава Банка ДСК).

За улеснение може да последвате следния линк с карта на адреса: Тук

Официалната покана за Общото събрание е приложена към това съобщение.

Най-уважително молим представляващите на всички компании-членове на Сдружението да присъстват. В случай, че представляващите компанията нямат възможност да присъстват, могат да упълномощят друг представител, който да ги представлява. Ако представляващите съответния член го представляват само заедно, то и двамата представляващи трябва да подпишат пълномощното.

За улеснение е приложена форма на писмено пълномощно на български и на английски език. Не е нужно пълномощното да бъде нотариално заверено.

Молим всички пълномощни да бъдат представени на влизане на събранието на Изпълнителния директор на Сдружението, тъй като лица без пълномощно няма да могат да участват във взимането на решения.

Събранието е обявено с начален час 09:00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 19 от Устава, Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на същото място, същия ден и при същия дневен ред и то може да взема валидни решения независимо от броя на присъстващите или представени членове.

С цел ползотворно провеждане на събранието, насърчаваме всички представители да бъдат на място в интервала 8:30 – 8:45 часа с цел събиране на кворум на поне повече от половината от членовете за провеждане на събранието и гласуване по точките.

Председателят на Управителния съвет председателства Общото събрание на Сдружението по Устав. Работният език на Общото събрание е българският език.

На събранието ще присъства и правен секретар, както и технически сътрудници, които ще помагат на присъстващите за нормалното протичане на събранието.

За всякаква допълнителна информация или въпроси, можете да се обръщате към Изпълнителния директор на Сдружението г-жа Боряна Великова на телефон: 0888 88 27 57, e-mail: office@iabbg.net

Съгласно прикачената тук двуезична покана (на български и на английски език) дневният ред на извънредното Общото Събрание, е както следва:

Точка 1: Приемане на решение за приоритетите и фокуса на организацията от гледна точка на членовете.

Точка 2. Гласуване на предложени от Работна група промени в Устава на Сдружението – Предложените промени могат да бъдат открити на този линк .

Точка 3. Приемане на отчет за дейността и управлението на Управителния съвет.

Точка 4. Приемане на ГФО на Сдружението за 2022 година. – ГФО е изпратен по имейл заедно с поканата.

Точка 5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 година. – Бюджетът ще бъде изпратен по имейл за предварителен преглед до членовете до 12 септември 2023 г.

Точка 6. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет.

Точка 7: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за периода на управлението им.

Точка 8: Избиране на нови членове на Управителния съвет.

Точка 9. Разни.

С уважение,
УС на ИАБ България

Цялата Покана можете да изтеглите от ТУК.

IAB BULGARIA

НОВИНИ