fbpx
Research Image

IAB Europe издаде общоевропейски дефиниции и ръководство за ритейл медии

IAB Europe издаде общоевропейски дефиниции и ръководство за ритейл медии, като проправя пътя за стандартизация на индустрията По-голямата част от купувачите и продавачите на ритейл медии искат стандарти в измерването на медиите и на ефекта им IAB Europe, водещата индустриална асоциация на европейско ниво за екосистемата за дигитална реклама и маркетинг, публикува първите общоевропейски дефиниции за ритейл медии в ново изчерпателно ръководство – 101 Guide for Retail Media. Тази новаторска инициатива, създадена от работната група за ритейл медии към IAB Europe, предоставя изчерпателен преглед на това какво е ритейл медиа (retail media), включително разбивка на дефинициите „на място“ (on-site), „извън обекта“ (off-site) и „в магазина“ (in-store), както и основни насоки за покупката и продажбата на ритейл медии в Европа. Ръководството служи като ценен ресурс за всички заинтересовани страни от индустрията, като предлага въведение в retail media и нарастващото им значение на европейския пазар.   Дефиниции на retail media за Европа Retail media се очерта като мощен дигитален рекламен инструмент през последните години, но както при всяка нововъзникваща технология или решение, жизненоважно е първо да разберем и дефинираме какво се има предвид под Retail Media и да се разсеят всички погрешни схващания или объркване около различните аспекти. За да преодолее това предизвикателство, Работната група за ритейл медии към IAB Europe създаде първите общоевропейски дефиниции на retail media в сферата на дигиталната реклама. Работейки в сътрудничество с националните IAB асоциации в цяла Европа и задълбочавайки се в digital on-site, digital off-site и digital in-store, тези дефиниции помагат да се осигури ясно разбиране на ритейл медиите и да се образоват заинтересованите страни в индустрията как да ги използват ефективно.   Ръководство за ритейл медии в Европа За да подкрепи дефинициите на Retail Media, работната група създаде Ръководство, предназначено да даде възможност на купувачите и продавачите да вземат информирани решения и да постигнат своите рекламни цели чрез Retail Media. Това уводно ръководство обхваща всички аспекти, които трябва да знаете за ритейл медиите, включително прозрения за това как могат да бъдат закупени кампании, причините, поради които ритейл медиите са от съществено значение за марките, и преглед на наличните възможности за измерване и таргетиране.   Коментирайки работата, която IAB Europe прави за напредък в образованието и стандартизацията в Retail Media, Townsend Feehan, главен изпълнителен директор на IAB Europe, каза: „IAB Europe прогнозира, че разходите за реклама в Retail Media ще достигнат 25 милиарда евро до 2026 г., надхвърляйки традиционната телевизионна реклама. За да реализираме напълно тази възможност, трябва да запълним „липсата в знанията“ около Retail Media. Нашите новоиздадени общоевропейски дефиниции и изчерпателното ръководство ще помогнат на участниците в индустрията да започнат да се ориентират в този динамичен пейзаж. Ясният призив за стандарти, който се появи в нашето неотдавнашно проучване, е движещата сила на следващия ни ход, като работата се ръководи от специален нов Съвет за ритейл медии.“   Изтеглете 101 Guide to Retail Media тук.

IAB BULGARIA

НОВИНИ