IAB BULGARIA

НОВИНИ

Удължаваме срока за кандидатстване в MIXX Awards до 24:00 на 9-ти ноември

05 НОЕМ 2018

Всички, които искат да премерят сили в престижните награди MIXX, ще имат време до края на работната седмица (9.11.), за да подадат своите кандидатури.
Становище на КЗЛД по Секторния GDPR кодекс

17 ОКТ 2018

Споделяме становището на Комисията за защита на личните данни, изразено на основание чл.58, пар.3. буква „г“ от Регламент (ЕС) 2016/679, по изготвения от Сдружението Секторен GDPR кодекс.
Становище на IAB България относно предложение за директива на европейския парламент и съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

09 СЕПТ 2018

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето от най-големите български компании, ангажирани в дигиталния сектор.
IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти

01 ЮЛИ 2018

IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти.
IAB Bulgaria избра нов Управителен съвет

27 ЮНИ 2018

Управителният Съвет на IAB Bulgaria начерта плановете за есенните събития и обучения и вече мисли за IAB MIXX Awards.
ДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА WEBIT ФЕСТИВАЛ ЕВРОПА, 25 – 27 ЮНИ В СОФИЯ, СЕ ОЧЕРТАВА ДА БЪДЕ НАЙ-ВЛИЯТЕЛНОТО ДОСЕГА

04 МАЙ 2018

Уникалният микс от над 6 000 технологични и дигитални експерти (67% ръководни лидерски позиции) и над 1 000 законотворци и регулатори от Европа и отвъд прави Webit предпочитана платформа за най-иновативните и влиятелни компании в света (с европейски фокус) да се присъединят и да бъдат сред изложителите.