fbpx
Research Image

INFLUENCER.BG

INFLUENCER.BG е основополагащата компания за услуги в сферата на инфлуенсър маркетинга в България. Нашата цел е да вдъхновяваме и обединяваме брандовете и инфлуенсърите, като създаваме среда на прозрачност, доверие и професионализъм, чрез които гарантираме постигането на общите цели.

Ние менажираме кампаниите на клиентите ни, като изучаваме внимателно целите и селектираме най-добрите инфлуенсъри от богатата ни база данни, които не само да постигнат зададените резултати, а да надхвърлят очакванията. Следим и менажираме внимателно целия процес на кампаниите ни, като през цялото време предоставяме на клиентите най-съществената информация, която да помага във взимането на решения и която е ключова за успеха на сътрудничеството.
Годините опит с български и международни лидери на индустрии, както и над 1000 успешни кампании, ни дават възможност да споделим огромно ноу-хау с клиентите ни, като по този начин неимоверно увеличаваме предпоставките за успех!

Постоянно растящата ни база данни от инфлуенсъри, част от които ексклузивни, ни дава възможност да обслужваме голям брой вертикали и да сме винаги подготвени за креативни селекции на най-подходящите лица и гласове за кампаниите на клиентите ни.

INFLUENCER.BG е компания, която се бори за лоялност и прозрачност- по тази причина ежегодно споделяме добри практики от бизнеса с клиенти, партньори и конкуренти чрез блогове и участия в различни конференции и мероприятия. Ние осъзнаваме лидерското си място в сферата и отговорностите, които то носи.  Осъзнаваме и нуждата да споделяме опит, както и да трупаме нов, като вземаме участие във всички големи международни форуми за инфлуенсър маркетинг. По този начин винаги сме в крак с най-модерните технологични, етични и процедурни норми в световната индустрия, и чрез споделянето им на местно ниво, подсигуряваме израстването и развитието на инфлуенсър маркетинга в България