fbpx
Research Image

IAB- БДВО Advanced Masterclass: Data- driven PR 18-19.09

IAB Bulgaria и Българското дружество за връзки с обществеността(БДВО) организират съвместен Advanced Masterclass на тема Data- driven PR, който ще проведе 18-19.09.2021г.

Advanced Masterclass е уникално обучение, защото включва теоретични презентации и практически упражнения, които обхващат детайлно конкретна тема от дигиталния маркетинг.

По време на обучението ще научите как да увеличите и развиете връзките на дигиталната екосистема и комуникациите, как да боравите с данни, да целеполагате и да използвате дигиталната екосистема за по- ефективни комуникации.

При нас преподават водещи специалисти и мениджъри от всички отрасли, членове на две от бързоразвиващите се асоциации в страната.

Модулите и темите по време на обучението ще бъдат:

Модул 1: Ролята на комуникациите в дигиталната трансформация на компаниите

Модул2: PR като консултантска функция в компанията, важността да се борави с данни, бизнес цели, целеполагане и измерване на ефективността – ефективен диалог

Модул 3: PR и SEO – целеполагане, измерване на резултати и пряко въздействие на PR комуникацията

Модул 4: PR, базиран на данни – как да използваме дата масиви и данни, за да създаваме ефективни PR решения

Модул 5: Трансформация на медиите – създаване на съдържание, базирано на данни, използване на дигиталната екосистема за ефективни PR комуникации

Модул 6: Дигитална трансформация и Employer branding, EVP и EB комуникации, базирани на данни

Всеки от модулите ще бъде воден от представители и от двете организации, за да бъдат застъпени гледните точки на pr експертите и на експертите по дигитални комуникации.

Присъствените обучения се провеждат при пълно спазване на всички всички изисквания относно провеждането на присъствени мероприятия.
При невъзможност за провеждане на присъствено обучение, поради промяна в епидемиологичната обстановка, обучението ще премине изцяло онлайн,а закупилите присъствено обучения ще бъдат компенсирани със сесии и/или срещи с участието на лекторите и с възможности за networking.

Членовете на IAB България и БДВО могат да се възползват от 50% отстъпка от цената на обучението.

 

Детайли

ЦЕНА:

250 лв.(без ДДС)

БАНКОВА СМЕТКА

Интерактив Адвъртайзинг бюро България СД
IBAN: BG36BPBI88981230024920
BIC: BPBIBGS
ПОЩЕНСКА БАНКА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО:

Аll Channels Play Space
бул.“Сливница“ № 245, eт.1

Програмата

18.09.2021
19.09.2021
10:00- 10:45
Ролята на комуникациите в дигиталната трансформация на компаниите
Николай Бойков, All Channels Communication Group
10:45- 11:30
Ролята на комуникациите в дигиталната трансформация на компаниите
Мила Миленова
11:45- 12:30
PR като консултантска функция в компанията, важността да се борави с данни, бизнес цели, целеполаганe и измерване на ефективността - ефективен диалог
Ива Григорова, Publicis Groupe Bulgaria
12:30- 13:15
PR като консултантска функция в компанията, важността да се борави с данни, бизнес цели, целеполаганe и измерване на ефективността - ефективен диалог
Анита Бедин
14:00- 14:45
PR и SEO – целеполагане, измерване на резултати и пряко въздействие на PR комуникацията – лектор IAB България
Смилен Смиленов, Netpeak Bulgaria
14:45- 15:30
PR и SEO – целеполагане, измерване на резултати и пряко въздействие на PR комуникацията – лектор IAB България
Смилен Смиленов, Netpeak Bulgaria
10:00- 10:45
PR, базиран на данни – как да използваме дата масиви и данни, за да създаваме ефективни PR решения
Жустин Томс, АBC Design & Communication
10:45- 11:30
PR, базиран на данни – как да използваме дата масиви и данни, за да създаваме ефективни PR решения
Костадин Крантев
11:45- 12:30
Трансформация на медиите – създаване на съдържание, базирано на данни, използване на дигиталната екосистема за ефективни PR комуникации
Гергана Георгиева, Management Financial Group
12:30- 13:15
Трансформация на медиите – създаване на съдържание, базирано на данни, използване на дигиталната екосистема за ефективни PR комуникации
Гергана Бендурска
14:00- 14:45
Дигитална трансформация и Employer branding, EVP и EB комуникации, базирани на данни
Диляна Йорданова
14:45- 15:30
Дигитална трансформация и Employer branding, EVP и EB комуникации, базирани на данни
Николай Йоргов, Stellary Agency

IAB- БДВО Advanced Masterclass: Data- driven PR 18-19.09

ЛЕКТОРИ

Lector Image

ГерганаБендурска

Гергана Бендурска, директор “PR и комуникации”, Банка ДСК.

Lector Image

ДилянаЙорданова

Ръководител на екип “Привличане на таланти”, TELUS International Europe.

Lector Image

АнитаБедин

Маркетинг мениджър, Витоша Ауто

Lector Image

МилаМиленова

Ръководител Корпоративни комуникации, ОББ

Lector Image

ГерганаГеоргиева

мениджър „ПР, КСО и вътрешни комуникации“, Management Financial Group

Lector Image

СмиленСмиленов

Project Manager, Netpeak Bulgaria

Lector Image

ИваГригорова

ДИРЕКТОР PR БИЗНЕС MSL, PUBLICIS GROUPE БЪЛГАРИЯ

Lector Image

НиколайБойков

Изпълнителен директор, All Channels Group

Lector Image

ЖюстинТомс

Мениджър „Бизнес развитие“ – ABC design&communications

Lector Image

НиколайЙоргов

Founder & Managing Director of Stellary Agency