IAB BULGARIA

ДОКУМЕНТИ

Устав

Ноември, 2019 г., изменен 16.06.2020г
Research Image

Етичен кодекс

Ноември, 2019 г.
Research Image

GDPR секторен кодекс

Май, 2018 г.
Research Image