IAB BULGARIA

ДОКУМЕНТИ

Визия и приоритети

Визия и приоритети на Асоциацията, обновени към март 2023 г.

Стратегия IAB 2021-2025

Разгледайте стратегията на IAB Bulgaria за периода 2021-2025

Етичен Кодекс НСС

IAB Bulgaria е част от Националният съвет за саморегулация (НСС) и се придържа към спазването на етичния им кодекс!

Устав

Ноември, 2019 г., изменен 31.05.2022г

Етичен кодекс

Ноември, 2019 г.

GDPR секторен кодекс

Май, 2018 г.