IAB BULGARIA

ДОКУМЕНТИ

Визия и приоритети

Визия и приоритети на Асоциацията, обновени към март 2023 г.

Стратегия IAB 2021-2025

Разгледайте стратегията на IAB Bulgaria за периода 2021-2025

Етичен Кодекс НСС

IAB Bulgaria е част от Националният съвет за саморегулация (НСС) и се придържа към спазването на етичния им кодекс!

Устав на IAB България

Ноември, 2019 г. Последна редакция: 31.05.2022 г.

Етичен кодекс на IAB България

Последна редакция: юни, 2023 г.

Наръчник за добри практики в инфлуенсър маркетинга

Изготвен: юни, 2023 г.