IAB BULGARIA

ДОКУМЕНТИ

Стратегия IAB 2021-2025

Разгледайте стратегията на IAB Bulgaria за периода 2021-2025
Research Image

Етичен Кодекс НСС

IAB Bulgaria е част от Националният съвет за саморегулация (НСС) и се придържа към спазването на етичния им кодекс!
Research Image

Устав

Ноември, 2019 г., изменен 31.05.2022г
Research Image

Етичен кодекс

Ноември, 2019 г.
Research Image

GDPR секторен кодекс

Май, 2018 г.
Research Image