IAB BULGARIA

ДОКУМЕНТИ

Етичен Кодекс НСС

IAB Bulgaria е част от Националният съвет за саморегулация (НСС) и се придържа към спазването на етичния им кодекс!
Research Image

Устав

Ноември, 2019 г., изменен 12.10.2021г
Research Image

Етичен кодекс

Ноември, 2019 г.
Research Image

GDPR секторен кодекс

Май, 2018 г.
Research Image