fbpx
Research Image

Postbank- Пощенска банка

Стажантската програма на Пощенска банка е насочена към амбициозни и талантливи млади хора с мотивация да докажат своите качества и да започнат професионалната си кариера в модерна финансова институция, иновативен лидер с 30-годишна история на пазара.

Стажът е платен, провежда се с фиксирано работно време от 4, 6 или 8 часа, а продължителността му е от 1, 3 или 6 месеца. Гъвкави сме и по отношение на началната дата, продължителността и  работните часове на стажа, защото разбираме, че студентите трябва да го съчетават успешно с учебния процес.

Индивидуалният план за развитие е сред предимствата на програмата, както и това, че всеки стажант има ментор, експерт от банката, който го въвежда в спецификите на конкретните позиции и го подкрепя активно в целия процес на придобиване на опит.

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж, кариерно консултиране за професионално развитие и могат да бъдат поканени да продължат професионалната си реализация в банката.

Чрез нашата стажантска програма всяка година се стремим да осигуряваме на студентите отлична възможност за обучение в реална среда. При нас те могат да натрупат ценен практически опит, който да им осигури силен и смислен кариерен старт. Вярваме, че целеустремените, мотивирани и динамични хора, отворени към технологичните нововъведения, ще намерят точното място за развитие на своя потенциал и ще получат шанс за израстване в нашата компания, за да станат утрешните успешни вдъхновяващи лидери.

СТАЖАНТ В УПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ И CRM“, Централно управление – 3 позиции

Kакво предлагаме?

 • Запознаване с дейността на звеното, придобиване на практически знания и умения в сферата на клиентското поведение в сегмента „Банкиране на дребно“;
 • Оказване на съдействие при внедряване на нови технологични решения за подпомагане управлението на клиентските взаимоотношения, анализ на данните и подобряване на клиентското поведение;
 • Участие в интересните актуални проекти на управлението;
 • Ценен опит от работа в динамичен екип от специалисти.

Какви са очакванията ни за теб?

 • Да си студент трети или четвърти курс или в процес на завършване на висшето си образование;
 • Да имаш отлични комуникативни умения
 • Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност
 • Да умееш да работиш в екип;
 • Да можеш да работиш с Microsoft Office;
 • Да умееш да управляваш ефективно времето си и да следиш за изпълнението на целите;
 • Владеенето на английски език е предимство.

 

ДИГИТАЛЕН ПОСЛАНИК – 7 позиции

Отговорности :

 • Участваш активно в процесите по информиране и представяне на различни дигитални бизнес възможности на клиентите на банката
 • Популяризираш проактивно дигиталните канали, продукти и услуги на банката сред клиентите на финансовия център
 • Насърчаваш използването на Дигиталните зони за самообслужване и Портфейл
 • Работиш в сътрудничество с колега от финансовия център при изпълнение на ежедневните работни задължения
 • Оказваш техническо съдействие на колегите по отношение на документооборота и комуникация между клиенти, клон и Централно Управление;
 • Запознаваш се и научаваш повече за продуктите и услугите предлагани, чрез разнообразни дигитални канали за взаимодействие с клиентите ни

Изисквания:

 • Да си амбициозен и динамичен човек
 • Да обичаш да работиш в екип
 • Да искаш да работиш в динамична среда на водеща банкова институция
 • Да си комуникативен и търсещ нови предизвикателства
 • Да цениш професионализма и колегиалната подкрепа

Предлагаме ти:

 • Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера с акцент върху дигиталните технологии
 • Актуален поглед върху модерното и иновативно банкиране в сектора
 • Да получаваш заплащане, дори докато се обучаваш три месеца
 • Опция за старт на кариера и развитие в банката, след успешното приключване на обучението, при атрактивни финансови условия

IT TRAINEE – 5 positions

Your Role and Responsibilities:

 • MULTICHANNEL APPLICATIONS
 • BANK CARDS APPLICATIONS
 • ERP & BI SYSTEMS APPLICATIONS

Required Technical Expertise:

 • Active student
 • Fluency in English – both written and spoken
 • Excellent skills in MS Office (Excel, Word, Power Point)
 • Excellent Communication skills
 • Willingness to learn and work in a team
 • Good problems resolution capabilities
 • Positive orientation and personal motivation

Preferred Technical Expertise:

 • Software Development skills
 • Knowledge for new tendencies in digital world
 • Payment methods like – Wallets, Mobile banking, cards and etc.
 • Application Life Cycle Management
 • Cards payments flows knowledge
 • Database knowledge in combining with some other expertise above

We offer you:

 • Extended training for acquiring practical skills in the banking sector with an emphasis on digital technologies
 • An up-to-date look at modern and innovative banking in the sector
 • To receive a salary, even while studying for three months
 • Option for career start and development in the bank, after the successful completion of the training, under attractive financial conditions