IAB BULGARIA

КОМИСИИ

Комисия за тенденции и иновации

Commission Image

Етична комисия

Commission Image

Комисия за събития, обучения и сертифициране


Commission Image

Комисия за IAB Digital Day и MIXX Awards


Commission Image

Комисия за метрики, стандарти и саморегулация


Commission Image

Комисия за проучвания и анализи


Commission Image

Комисия за лобиране, връзка с членове и институции


Commission Image

Комисия за връзка с международни IAB организации


Commission Image

Комисия за бюджет, финанси и бизнес партньорствa


Commission Image

Работна група за визия и растеж


Commission Image