IAB BULGARIA

КОМИСИИ

Комисия за бизнес развитие


Commission Image

Работна група за дигитализация на малък и среден бизнес


Commission Image

Работна група за връзка с международни IAB организации


Commission Image

Комисия за метрики, стандарти и саморегулация


Commission Image

Работна група за нова метрика


Commission Image

Комисия за проучвания и анализи


Commission Image

Комисия за обучения и сертифициране


Commission Image

Работна група за стажантска програма


Commission Image

Работна група за стипендиантска и сертификационна програма


Commission Image

Комисия за събития- IAB Digital Day и MIXX Awards


Commission Image

Комисия за лобиране, връзка с членове и институции


Commission Image

Комисия за тенденции и иновации

Commission Image

Комисия за етични въпроси и добри практики

Commission Image