IAB BULGARIA

КОМИСИИ

Комисия за бизнес развитие


Работна група за дигитализация на малък и среден бизнес


Работна група за връзка с международни IAB организации


Комисия за метрики, стандарти и саморегулация


Работна група за нова метрика


Комисия за проучвания и анализи


Комисия за обучения и сертифициране


Комисия за събития- IAB Digital Day и MIXX Awards


Комисия за лобиране, връзка с членове и институции


Комисия за тенденции и иновации

Комисия за етични въпроси и добри практики