fbpx
Research Image

IAB България стана член на Националния съвет за саморегулация (НСС) като част от стратегията за визия и растеж на организацията

IAB България стана член на Националният съвет за саморегулация (НСС) с цел експертизата на сдружението да подпомага развитието на НСС. След решение на УС на IAB България за представител от страна на сдружението бе избран Изпълнителния директор- Надя Гогова.

Националният съвет за саморегулация (НСС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Членове на НСС са представители на рекламната индустрия: рекламодатели, рекламни агенции, медии, рекламни специалисти и всякакви други физически и юридически лица или браншови и други асоциации и сдружения, които доброволно приемат целите и устава на НСС.

Основната задача на НСС е да обединява рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации като приеме, разпространи и осигури прилагането на Етичен кодекс, в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя.

Етичният кoдекс на НСС можете да разгледате от ТУК

IAB BULGARIA

НОВИНИ