fbpx
Research Image

Talk Online Panel

Talk Group провежда онлайн панели с задълбочено профилиране в 25 страни с 1,3 милиона активни членове в Централна, Източна и Югоизточна Европа.


Комбинацията от международен опит в нашите офиси в цяла Европа и ноу-хау на нашите местни колеги във всяка от нашите страни в панела означава, че Talk може да осигури постоянно високо качество на панела и обслужване на клиенти от най-високо ниво във всички панели.

Talk носи близо 20 години опит в своите основни услуги, а именно програмиране на въпросници, управление на полето и доставка на данни в различни формати. Но Talk също така използва опита си, за да се съсредоточи върху холистичното „събиране на цифрови данни с пълно обслужване“, което включва събиране на поведенчески данни, като проследяване на бисквитки и пасивно измерване, както и базирани на местоположение проучвания чрез собственото си приложение Talk.

Въпросниците, програмирани от Talk, се считат за „mobile first“ и са достъпни за всички членове на панела на всички устройства. Чрез използването на нашата собствена система за управление на панелите могат бързо да бъдат възприети и интегрирани външни изисквания или нови технически тенденции.

.