fbpx
Research Image

dentsu

Dentsu България е маркетинг комуникационна група №1 на българския пазар. Нашата мисия е да помагаме на клиентите си да се ориентират, да се развиват и да успяват в свят на безпрецедентни промени. Стажът в dentsu България осигурява възможност на всеки заинтересован човек, присъединил се към екипа ни, да стане част от глобалната мрежа на dentsu и на практика да работи с професионалисти не само на българския пазар, но и на всеки един от останалите 145 пазара по цял свят. Стажът осигурява сертификат и възможност за референции от страна ментора и/ или друг представител на dentsu, с пряк поглед върху работата на стажанта

Дизайнер и копирайтър

Всеки стажант в dentsu България има свой ментор, който ще инвестира време и умения в тяхното развитие и успех, а стажантите ще имат възможност да работят по реални клиентски брифове и да видят резултатът от своята работа оценен и приложен в реална медийна среда.

Основни факти:

  • От 3 до 6 месеца
  • Пълен или почасов работен стаж в часовете между 9:00 – 17:00 ч.
  • Гъвкав работен ден, който се съобразява с професионалните и лични цели на вески едни стажант – формат на присъствие според предпочитанията физически/ виртуален и/или хибриден
  • Сключването и изпълнението на медийни партньорства.
  • Управление на дългосрочните партньорства в браншови и обществени организации.
  • Възможност за работа в международен екип и/или по международни проекти
  • Стажът осигурява сертификат и възможност за референции от страна ментора и/ или друг представител на dentsu, с пряк поглед върху работата на стажанта

Видовете стажантски позиции включват, но не се ограничават до:

  • Дизaйнер
  • Копирайтър 

Стажът е: неплатен