IAB BULGARIA

НОВИНИ

New Image

05 НОЕМ 2018

Всички, които искат да премерят сили в престижните награди MIXX, ще имат време до края на работната седмица (9.11.), за да подадат...
New Image

17 ОКТ 2018

Споделяме становището на Комисията за защита на личните данни, изразено на основание чл.58, пар.3. буква „г“ от Регламент (ЕС) 201...
New Image

09 СЕПТ 2018

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в Република България от момента на създаването си през 20...
New Image

01 ЮЛИ 2018

IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти.
New Image

27 ЮНИ 2018

Управителният Съвет на IAB Bulgaria начерта плановете за есенните събития и обучения и вече мисли за IAB MIXX Awards. ...
New Image

04 МАЙ 2018

Уникалният микс от над 6 000 технологични и дигитални експерти (67% ръководни лидерски позиции) и над 1 000 законотворци и регулат...