fbpx
Research Image

IAB Bulgaria е партньор на BAPRA BRIGHT AWARDS 2021

Стартира подаването на заявки за участие като можете да кандидатствате от 1 до 23 март

 

IAB Bulgaria е дигитален партньор на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), които са организатори на конкурса BAPRA Bright Awards 2021 г.

Подаването на проекти за участие ще се извършва през онлайн платформата – www.bapra.bg/2021, до 23 март.

За пръв път в историята на организацията конкурса ще обхване двугодишен период на работа на компаниите и реализираните проекти. Припомняме, че заради започналата преди повече от година пандемия от COVID-19, БАПРА отмени миналогодишната надпревара в комуникационния бранш у нас. Тази година обаче в конкурса ще могат да се състезават кампании и проекти, реализирани в периода март 2019 г. – края на февруари 2021 г.

Категориите са обновени и са 14 на брой, като 2 от тях са специални. Основните категории в BAPRA Bright Awards 2021 са:

1. Комуникации към крайни потребители – комуникационни кампании за стоки или услуги, насочени към крайни потребители и целящи създаване на информираност, ангажираност или друг позитивен ефект.

2. Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт) – комуникационни кампании, подобряващи репутацията на компанията или повишаващи стойността на бранда сред бизнеса и обществото.

3. Специално събитие или лансиране – специално събитие, кампания за пускането на нов продукт на пазара, ангажиращи целевата аудитория по креативен, въздействащ и ефективен начин.

4. Кампания за корпоративна социална отговорност – програми и инициативи, свързани със отговорност към обществото или ангажираност с кауза в различни сфери, реализирани от компании или организации.

5. Комуникации в публичния сектор – комуникационна кампания или програма за или от страна на неправителствени или други организации за повишаване на информираността или ангажираността към тема от значим обществен интерес.

6. Инфлуенсър маркетинг кампания – комуникационен проект или кампания, в който се използват един или повече инфлуенсъри по релевантен, въздействащ и ефективен начин за достигане до целевата аудитория и постигане на отлични резултати.

7. Кампания за работодателска марка – комуникационна кампания или проект за изграждане на работодателска марка на компания или организация (employer branding) и/или за привличане на перспективни кандидати.

8. Вътрешни комуникации – кампания или дейност, насочена към настоящите служители на компания или организация и/или повишаване на мотивацията на екипите.

9. Кризисни комуникации – управление на кризисна ситуация или проблем, както чрез реализация на комуникационни дейности, така и недопускане на ескалация в публичното пространство.

10. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел – всяка комуникационна кампания, планирана
и реализирана от екип професионалисти в компанията или организацията.

11. Политическа кампания – комуникационна кампания или дейност, реализирана за политическа
партия, организация или личност.

12. Награда за ПР иновации – за комуникационни кампании, които не могат да бъдат
категоризирани или ограничени в една категория, както и такива със смела и забележителна
творческа идея и/или използващи различни канали по нестандартен и иновативен начин.

Специалните категории в BAPRA Bright Awards 2021 са:

13. Кампания на годината

14. ПР агенция на годината
Изискване на конкурса е кандидатурите де се подготвят на английски език. Както винаги досега,
няма ограничения в броя проекти, които могат да бъдат подадени от една компания.
Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начин за кандидатстване може да бъде
намерена на www.bapra.bg/2021.
***
За контакти:
Мила Каменова
m.kamenova@bapra.bg

***
За BAPRA Bright Awards
Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единствения форум у нас, който
дава възможност на комуникационните професионалисти да сравнят своите постижения със световната ПР практика. С
всяка изминала година броят на заявките за участие расте значително.

IAB BULGARIA

НОВИНИ