fbpx
Research Image

IAB България избра нов председател и Управителен съвет

MB-IAB2021

Милена Мишинева е новият председател на организацията, а Христо Христов е зам.-председател


София, 12 Октомври 2021
г. – IAB България, най-голямото сдружение на медии, агенции и компании, отговорни за дигиталния бизнес в България, избра нов Управителен съвет от 9 ключови експерти от общността с двугодишен мандат, а като 10-ти член част от новия  УС според приетия нов устав е изпълнителният директор Надя Гогова.

За председател на организацията бе избрана Милена Мишинева, която е CDO & Product Strategy Director dentsu Southeast Europe, а за зам.-председател по новоприетия устав бе избран Христо Христов, Изпълнителен директор на Дарик радио.

Милена Мишинева e медия и маркетинг професионалист с над 10 години опит в дигиталния бранш.
Част от dentsu България от 2012 г. тя започва като Старши специалист по дигитални медии, за да стане бизнес директор на програматик звеното на компанията три години по-късно и реално да създаде рамката, върху която се гради днес автоматичното закупуване на дигитални медии на българския пазар.

От 2018 г. Милена поема позицията Chief Data Officer отговорен за стратегическото развитие, иновациите и интеграцията на дейта активите на dentsu в България във всички сфери на развой на компанията от продукти до бизнес платформи и инфраструктура, насочени към крайните клиентите. 

От 2021 г. Милена става Chief Data Officer на dentsu за целия Югоизточен регион, който освен България обхваща още Румъния, Хърватия и 7 балкански афилиейт пазара на Балканския полуостров.

Милена поема ролята от досегашния председател – Николай Бойков, чийто мандат бе с фокус развитието на организацията, отварянето й към партньорства с други браншови организации, продължението и надграждането на проекта за нова метрика на пазара и ключова част бе изготвянето на стратегията за визия и растеж на IAB.

Тази година бе изключително предизвикателна за всички браншове и независимо от трудностите, с които се сблъскаха и бизнеса, и медиите, и агенциите, 2021-а акселерира процеси свързани с трансформация на всички сфери на бизнеса в посока дигитализация. IAB България също отбеляза изключителни резултати, въпреки обстоятелствата.

В новия управителен съвет влизат Милена Mишинева – Дентсу България, Христо Христов – Индипендънт Медия БГ ЕАД, Добринка Стойкова – guts & brains DDB, Ангел Искрев – proof., Сибина Григорова – Публитикс Медиа ЕООД, Зоя Василева – БТВ Медиа Груп, Дора Стрезова-Николова – Кока Кола България, Илияна Захариева – А1 България, Димитър Денев – Банка ДСК, които заедно с досегашните членове на УС ще управляват сдружението.

С новите попълнения в IAB България се осигурява изцяло равно представителство на различните отрасли от дигиталната среда – медии, агенции и бизнеса/рекламодатели  и така се гарантира прозрачност, приемственост и последователност, което е фокуса на приетата стратегия за визия и растеж на организацията.

Пълният състав на новия управителен съвет е:

Милена Mишинева | dentsu

Добринка Стойкова | guts & brains DDB

Ангел Искрев | proof.

Христо Христов | Индипендънт Медия БГ ЕАД

Сибина Григорова | Публитикс Медиа ЕООД

Зоя Василева | БТВ Медиа Груп

Дора Стрезова-Николова | Кока Кола България

Илияна Захариева | А1 България

Димитър Денев | Банка ДСК

Надя Гогова|изпълнителен Директор IAB


Основните задачи пред
IAB България през последните 12 години продължават да бъдат: спазването и  популяризирането на световните IAB стандарти в областта на онлайн рекламата, увеличаването на интерактивния маркетинг, базиран на данни и проучвания, увеличаването на дела на  рекламни инвестиции в българските медии, както и провеждането на различни образователни инициативи, с които се повишават компетенциите на кадрите в дигиталния маркетинг.

Поемайки новата ключова роля на Председател на IAB – Милена Мишинева сподели:
И
зключително съм щастлива, че поемам мандата именно от Николай, защото благодарение на неговите усилия, изминалата година бе много успешна за IAB в няколко посоки като изготвянето на стратегията за визия и растеж на организацията, продължението и надграждането на проекта за нова метрика на пазара и редица нови проекти, които стартираха. За мен е много важна и отговорна задача, заедно с колегите в УС  да гарантираме приемственост и да надградим постигнатите резултати. С избирането на новите членове всяка година, ние винаги се стремим да приобщаваме ключови експерти от различни сектори като си поставяме за цел да работим много усилено в посока обединяване на дигиталната индустрия в България“.

Тя допълни, че новият УС ще продължи и сътрудничеството с останалите браншови организации като отбеляза, че реално безценната подкрепа на изпълнителния директор на IAB България – Надя Гогова, която вече е част и от Управителен съвет, сдружението не би постигнало същите резултати.

Надя е основен двигател на редица активности на сдружението и винаги подпомага всички членове в нелеките им задачи и предизвикателства да развиват дигиталната индустрия у нас.“

IAB BULGARIA

НОВИНИ