fbpx
Research Image

Членовете на IAB Bulgaria могат да се включат в новосформираната комисия за тенденции и иновации

Комисията за тенденции и иновации е една от инициативите на УС на IAB България за разширяване дейността и подпомагане на членовете, чрез нова информация, методологии и изледвания.

Цели на комисията по тенденции и иновации:

 

  1. Да създаде информационни ресурси, които да помагат на клиенти, медии и агенции за решаването както на маркетингови задачи и постигането на своите бизнес цели. Комисията да бъде един от важните източници на информация свързана с дигиталната екосистема и да изгражда т.нар. thought leadership на пазара.

  2. Да представя нови тенденции и технологични платформи, които могат да имат реално приложение в краткосрочен и дългосрочен план на локално ниво

  3. Да създаде единна методология за brand lift и sales lift изследвания в Български онлайн медии и да проведе такива емпирични проучвания в партньорство с медиите, агенциите и клиентите, които са членове на ИАБ България

  4. Да представя и споделя успешни кампании създадени от членовете на ИАБ България

 

Съдържание, което комисията ще подготвя и споделя:

  1. Статии в сайта на IAB за новостите на пазара

  2. Анализ на тенденции и създаване на т.нар. whitepapers и/или Point of View документи, които изразяват мнение по важни въпроси в сферата на онлайн рекламата

  3. Компилиране на прогнози от членовете на ИАБ за развитието на пазара в началото на всяка година и валидация на тези прогнози в края на всяка година

  4. Интервюта с международни специалисти

  5. Създаване на уебинари от типа “share and learn”. В тези уебинари, членовете на ИАБ могат да споделят за своите успешни кампании и проекти.

IAB BULGARIA

НОВИНИ