fbpx
Research Image

d:istinkt

Стажът е с продължителност три месеца и ще бъде проведен в периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г. Работното време е пет дни в седмицата за минимум 4 часа на ден. В края на стажа участниците ще получат детайлна обратна връзка и писмена препоръка от прекия ръководител. Спрямо капацитета и натовареността, в края на стажа със стажантите ще бъде обсъдена възможността за продължаване на съвместната работа.

Платен, присъствен, с възможност за дистанционна работа, 4/8 часа на ден, делнични дни

Комуникационна агенция “Дистинкт Груп” предлага на всички желаещи да развиват своя талант и познания в комуникационната сфера, с акцент PR, тримесечен стаж в една от водещите агенции на пазара. Стажантите ще имат възможността да работят по реални проекти на клиенти на агенцията, да придобият умения за писане, работа в екип, стратегическо планиране, изготвяне на доклади и анализи и др. Вие сте перфектният кандидат, ако: Притежавате отлични вербални и писмени комуникационни умения; Познавате различни дигитални канали, вкл. традиционни медии, социални мрежи, видео платформи и др.; Притежавате добри организационни умения за правилно управление на задачите и личното време; Умеете да работите в екип.