fbpx
Research Image

CreateX

Стажантската програма, която предлага CreateX Digital Agency, представлява един затворен кръг на обучение и практика, обусловен от 300 работни часа, разпределени по 4 часа в рамките на всеки работен ден. Идеята е да предоставим възможност на студентите, които ще вземат участие в нея, да съчетават успешно както университетското си обучение, така и стажа в реална работна среда. Основната ни цел е да успеем да осигурим възможност на все повече млади хора да придобият опит в “агенционния живот” още докато преминават своето висше образование и това да им отвори много нови врати за бъдещо развитие и кариера в сферата на дигиталния маркетинг – в CreateX или извън него. Програмата стартира от 04.04.2022 г. (понеделник), като крайният срок за всеки стажант се определя на база вземането на конкретния брой часове (300), но средно варира в рамките на 4 пълни работни месеца. В зависимост от напредъка, показан по време на програмата, има вариант тя да бъде удължена. Има вариант и в който при възможност на стажуващия, може

Стажантската ни програма не се заплаща, но е замислена и структурирана така, че да носи висока добавена стойност на участниците в нея. Ние държим както на теоретичното, така и на практическото учене, затова сме организирали стажовете си с идеята да дадем на участниците възможно най-полезните материали за обучение и най-интересните казуси за практическата имплементация на наученото. Предоставяме им достъп до образователните курсове от платформата на нашите генерални партньори – СофтУни, както и поле за приложение на придобитите знания и умения в казуси на наши реални настоящи клиенти. По този начин превръщаме стажа при нас в едно 360-градусово преживяване, докосващо всеки стажант до вихрушката, която е работата в 360-градусовата дигитална агенция CreateX.

Млад колектив, динамична среда, забавен офис живот, много учене, още повече работа, още повече, повече забавление, емблематични партита, приятелства – и всичко това съчетано с усещането за едно голямо семейство. Семейство, където винаги ще намираш поле за изява на силните си страни, за надграждане на тези, които искаш да станат по-силни и разбиране за това, че дори да сме всекидневно работещи зад компютрите си, сме всъщност хора, а не роботи. Държим на опита, но повече държим на таланта, мотивацията и желанието за развитие, както и на споделянето на нашите вътрешно-организационни ценности и принципи – да сме честни, да сме коректни, да сме отговорни, да виждаме света през една позитивна призма, която да бъде наша ръководна сила и в най-напрегнатите дни, и най-трудните срещи с клиенти.