fbpx
Research Image

Xplora

Сайт: https://xplora.bg 

Xplora е маркетинг и дигитална агенция, фокусирана в осигуряването на впечатляваща възвращаемост на инвестицията от дигиталния маркетинг за своите клиенти в България и по света.


Изградихме репутацията, че правим клиентите си успешни в постигането на бизнес и маркетинг целите им.

Изпълняваме и наша отговорност е да създаваме и споделяме добри практики, които развиват сферата на дигиталния маркетинг в България.

Xplora е с performance marketing ДНК – това означава, че каквото и да правим, то следва да има реално отражение с конкретно поведение на потребителите. Затова планираме детайлно потребителските пътеки и търсим действия, които са най-близо до релевантната конверсия за съответния бизнес или бранд.
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Имаме репутацията, че развиваме успешно социалните мрежи на клиентите ни. Как го постигаме? Като говорим на реални хора, предлагаме им съдържание и взаимодействия, съобразени с канала и със състоянието на съответните групи потребители.
ВИЗУАЛНИ РЕШЕНИЯ
Трябва да предложим оптималните визуални елементи на потребителите, за да извлекат реална полза, преминавайки по планираната потребителска пътека. Всичко е подчинено на съгласуваните бизнес и маркетинг цели – ключова визия, сайт, лендинг страница, видеа, банери, интерактивни елементи, форми за участие и други.
СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
Дигиталният маркетинг вече е маркетинг в дигиталната ера. А това означава, че носим отговорност да покрием всички аспекти на маркетинга. От следване на тенденциите, анализ на реалните нужди и поведението на потребителите, наблюдаване на конкуренцията, през тестване и валидиране на аудитории, продукти и услуги, до реални продажби и управление на заинтересованите аудитории. Имаме репутацията за детайлно планиране и безупречно изпълнение.