fbpx

 IAB Bulgaria e най-голямото сдружение на медии, агенции и технологични компании в страната, отговорни за дигиталния бизнес.

Мисията на сдружението е да популяризира интерактивния маркетинг и да работи за развитието на дигиталния пазар в България в тясно сътрудничество с бизнеса и регулаторните органи чрез провеждане на събития, обучения, пазарни проувания и др.

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX