Победителите в MIXX awards 2018

Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото Digitally Bold? Easy to recognize.”, като фокусът съвсем естествено падна върху общата отличителна черта за всички класирани кампании – тази на дигитално смелите. Победителите могат да се включат в надпреварата за световните MIXX Awards.

Във всички 11 категории журито излъчи по трима финалисти, а ето и кои са те:

 

LEAD GENERATION

1-во място: Ресторант „Вкъщи“, рекламодател SEB Group, агенция guts&brainsDDB

2-ро място: Dextrophobia – Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.

3-то място: Jacobs Кафене Мечта, рекламодател Jacobs Douwe Egberts България ЕООД, агенция All Channels Communication

 

ENGAGEMENT

1-во място: Pocket Science, рекламодател VISA, агенция NEXT-DC

2-ро място: Rate love over hate, рекламодател Staptoburger, агенция    proof.

3-то място: От теб зависи, рекламодател Telenor Bulgaria, агенция guts&brainsDDB

 

CAMPAIGN EFFECTIVENESS

1-во място: ИКЕА Летни моменти, рекламодател ИКЕА, агенция The Smarts

2-ро място: От теб зависи, рекламодател Telenor Bulgaria, агенция guts&brainsDDB

3-то място: Dextrophobia – Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.

 

BRAND AWARENESS

 

1-во място: Недоизказани думи, рекламодател Avon България, агенция guts&brainsDDB

2-ро място: Decathlon – Пътят към Малта, рекламодател Decathlon България ЕООД, агенция All Channels Communications Group

3-то място: Dextrophobia – Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.

 

 EFFECTIVE USE OF DATA

1-во място: More is More, рекламодател NFINITI Bulgaria, агенция proof.

2-ро място: Термопомпи , рекламодател Viessmann, агенция Xplora

3-то място: С теб към неповторимото, рекламодател UNIQA България, агенция proof.

BRANDED CONTENT

1-во място: BRNO #различно, рекламодател  Загорка АД / Starobrno, агенция All Channels Communications Group

2-ро място: Стани OCEAN chef с Божана, рекламодател Алта България, агенция Interactive Share

3-то място: Urban Fest, рекламодател Serdica Center, агенция guts&brainsDDB

 

VIDEO

1-во място: Canon: Endless Toys 360° Videos, рекламодател Canon Central & Eastern Europe, агенция NEXT-DC

2-ро място: „Безстрашните пичове“, рекламодател Перно Рикар България, Jameson, агенция All Channels Communications Group

3-то място: Недоизказани думи, рекламодател Avon България,  агенция guts&brainsDDB

BRAVE

1-во място: Rate love over hate, рекламодател Staptoburger, агенция    proof.

2-ро място: Dextrophobia – Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.

3-то място: Heineken: The Signal, рекламодател Heineken Bulgaria, агенция NEXT-DC

 

MOBILE AND APPS

1-во място: Когато е време за сладолед, Bandi те намира, рекламодател Сладоледи Изида, агенция GraffitiBBDO / Media Direction OMD в партньорство с Etarget Bulgaria

2-ро място: Dextrophobia – Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.

3-то място: Telenor MyKi, рекламодател Telenor Bulgaria, агенция guts&brainsDDB

 

LANDING PAGES

1-во място: Decathlon – Пътят към Малта – лендингът, рекламодател Decathlon България ЕООД, агенция All Channels Communications Group

2-ро място: toplidumi.bg, рекламодател EVN Bulgaria, агенция guts&brainsDDB

3-то място: Tesy Air Index, рекламодател Теси ООД , агенция Ноубъл Графикс ООД

 

SOCIAL

1-во място: PÜTINÜMBRELLA, рекламодател ИКЕА, агенция The Smarts

2-ро място: Крадецът на ябълки – годината на крадеца, рекламодател Загорка АД, агенция All Channels Communications Group

3-то място: Rate love over hate, рекламодател Staptoburger, агенция proof.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

Удължаваме срока за кандидатстване в MIXX Awards до 24:00 на 9-ти ноември

Всички, които искат да премерят сили в престижните награди MIXX, ще имат време до края на работната седмица (9.11.), за да подадат своите кандидатури.

Българското издание на конкурса се провежда за четвърта поредна година и е по лиценз на световните MIXX Awards, които са най-категоричния показател за успех в дигиталния маркетинг.

Претендентите ще се борят за призове в 11 категории, а на 22-ри ноември в Sofia Event Center ще стане ясно кои са най-иновативните и успешни онлайн кампании на родния пазар. Право на участие в надпреварата имат всички кампании, реализирани в периода ноември 2017 г. – ноември 2018 г.

 

*Събитието е отворено за посещение от лица единствено с навършени 18 години.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

Становище на КЗЛД по Секторния GDPR кодекс

Споделяме становището на Комисията за защита на личните данни, изразено на основание чл.58, пар.3. буква „г“ от Регламент (ЕС) 2016/679, по изготвения от Сдружението Секторен GDPR кодекс.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

Становище на IAB България относно предложение за директива на европейския парламент и съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в
Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето
от най-големите български компании, ангажирани в дигиталния сектор. В тази връзка
асоциацията заявява загрижеността си относно проекта на директива за авторското
право в цифровия единен пазар, който ще бъде гласуван в Европейския парламент на
12.09.2018 г.

Целта на предложената Директива относно авторското право в цифровия единен
пазар („Директивата“) е да се постигне справедлив баланс между правата и
интересите на авторите и на издателите на публикации в пресата, от една страна, и на
потребителите, от друга. Според IAB Bulgaria така предложения вариант на
Директивата ще има негативни последици както върху дигиталния бизнес в Република
България, така и върху старт-ъп компаниите, предприятията които се занимават с
проучвания и към всички крайни потребители и създатели на онлайн съдържание.
Съображенията ни тази посока са, че в Директивата се съдържат неясни разпоредби,
които могат увредят законните права и интереси, както на доставчиците на
съдържание и услуги на информационното общество, така и на крайните ползватели
на това съдържание – потребителите.

IAB Bulgaria разбира, че определен кръг от предприятия, извършващи дейност като
издатели на публикации в пресата („Пъблишъри“), са изправени пред трудности
поради бързите темпове на развитие на цифровия пазар на европейско и световно
ниво, което е причина за загуба на финансови средства, необходими за създаване на
журналистически произведения, но не споделяме разбирането на вносителите на
предложението, че начинът за справяне с този проблем е създаването на допълнителни
права в тяхна полза, тъй като това ще доведе до нарушаване на крехкия баланс между
авторските права, от една страна, и правото на информация, от друга. Считаме, че
именно този негативен ефект твърде вероятно ще бъде постигнат, ако се приеме
настоящият вариант на предложението за директивата.

Притесненията ни са свързани основно с разпоредбите на чл. 11 и на чл. 13 от
Директивата. Съгласно чл. 11, който препраща към чл. 2 и чл. 3, пар. 2 от Директива
2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година, се
регламентират правата върху публикации и се осигурява закрила на публикациите в
пресата при цифровото им използване, като държавите-членки предоставят на
издателите на публикации в пресата право на възпроизвеждане и право на публично
разгласяване на произведения и право на предоставяне на публично разположение на
други закриляни обекти, като според нормите, към които посочената разпоредба
препраща, издателите на публикациите в пресата притежават изключителното право
да разрешават или забраняват пряко или непряко, временно или постоянно
възпроизвеждането по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, изцяло или
частично на техните произведения, както и предоставянето им на публично
разположение по жичен или безжичен път по такъв начин, че всеки да има достъп до
тях от място и във време, самостоятелно избрани от него. Предвидено е установените
в от чл. 11 от предложението за директивата права да се погасяват 20 години след
публикуването на публикацията в пресата. Ако въпреки всичките забележки се стигне
до приемане на въпросния чл. 11, настояваме посоченият срок да се замени с поразумен, като обръщаме внимание, че предмет на посочените права са статии и
новини, и за нас е неприемливо да се въвежда такъв необосновано дълъг срок.
Въпреки че Директивата не визира изрично действия като създаване на хипервръзки,
което е изглежда се подкрепя като изводи и от рецитал 33, IAB Bulgaria настоява
изрично да се посочи в чл. 11, че никоя разпоредба от Директивата не следва да се
тълкува в смисъл, ограничаващ създаването на хипервръзки (линкове) към обекти,
предмет на авторското право съгласно Директивата. Без това пояснение, считаме, че е
предмет на авторското право съгласно Директивата. Без това пояснение, считаме, че е
налице риск от интерпретиране на разпоредбите в смисъл, че тя застрашава правото на
информираност на гражданите, тъй като ограничава възможностите им за
информиране.

Наред с горното и само за изчерпателност, напомняме за неуспешните опити за
създаване на допълнителни средства за защита на авторското право в дигиталната
сфера, предприети в Кралство Испания и Федерална република Германия, чийто
анализ води до извод, че подобни промени се оказват увреждащи за малките
„пъблишъри“, най-вече на местно ниво, поради факта, че те не разполагат с
достатъчно финансови ресурси за отразяване на всички новини и често се налага да
ползват материали на други медии. Евентуално изискване за лицензиране би се
отразило негативно във финансов план на малките пъблишъри и би ги изправило пред
финансови предизвикателства.

IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти

IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти. Пълният текст на позицията им можете да видите ТУК.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

IAB Bulgaria избра нов Управителен съвет

Управителният Съвет на IAB Bulgaria начерта плановете за есенните събития и обучения и вече мисли за IAB MIXX Awards. 

Нови попълнения са Ангел Искрев – Digital Creative Director в Guts and brains DDB, Радослав Неделчев – COO в Dentsu Aegis Network и Емил Олованов – представител на Crimtan за Балканите; а за председател отново членовете на Сдружението избраха Христо Христов – Изпълнителен директор на NET info.

Ето и целия състав на УС за 2018 – 2019 :

Ангел Искрев, Guts and brains DDB
Георги Малчев, Xplora
Емил Олованов, Crimtan Bulgaria
Жюстин Томс, ABC desgin & communications
Зоя Василева, BTV Media Group
Камен Янкулов, OLX.bg
Радослав Неделчев, Dentsu Aegis Network
Христо Христов, NET info
Чавдар Димов, Economedia

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

ДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА WEBIT ФЕСТИВАЛ ЕВРОПА, 25 – 27 ЮНИ В СОФИЯ, СЕ ОЧЕРТАВА ДА БЪДЕ НАЙ-ВЛИЯТЕЛНОТО ДОСЕГА

ДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА WEBIT ФЕСТИВАЛ ЕВРОПА, 25 – 27 ЮНИ В СОФИЯ, СЕ ОЧЕРТАВА ДА БЪДЕ НАЙ-ВЛИЯТЕЛНОТО ДОСЕГА

Уникалният микс от над 6 000 технологични и дигитални експерти (67% ръководни лидерски позиции) и над 1 000 законотворци и регулатори от Европа и отвъд прави Webit предпочитана платформа за най-иновативните и влиятелни компании в света (с европейски фокус) да се присъединят и да бъдат сред изложителите.

ЦЕЛИ ДЪРЖАВИ ИМАТ СВОИ ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ

Сред павилионите на държави тази година са Великобритания, Италия, Холандия и България.

Изложението на стартиращите компании е два пъти по-голямо от миналата година, с два пъти повече интерес. Над 2800 стартапа кандидатстваха в състезанието Founders Games.

Webit.Festival Europe се провежда със стратегическата подкрепа на MasterCard. Основни медийни партньори са Нова ТВ и Нетинфо.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

СЕКТОРЕН GDPR КОДЕКС НА IAB BULGARIA

СЕКТОРЕН GDPR КОДЕКС НА IAB BULGARIA

На IAB Forum 2018 Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов и адв. Николай Кискинов, Секретар по правните въпроси на IAB, представиха разработения от IAB Bulgaria Секторен Кодекс за приложение на новия европейски Регламент 2016/679 за дигиталния сектор.

Кодексът е възприет като иновация в приложението на GDPR в България и добра практика при защита на личните данни в дигиталната среда. След влизането в сила на GDPR на 25-ти май 2018 г., IAB Bulgaria ще го внесе отново в Комисията за защита на личните данни за приемане като кодекс по смисъла на регламента, за да служи като демонстрация на съответствието с GDPR на компаниите от дигиталния сектор, които са заявили спазването му като стандарт.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

КОНФЕРЕНЦИЯТА ONLINE ADVERTISING СЕ ЗАВРЪЩА ОТНОВО С LIVE EDITION НА 27 МАРТ

КОНФЕРЕНЦИЯТА ONLINE ADVERTISING СЕ ЗАВРЪЩА ОТНОВО С LIVE EDITION НА 27 МАРТ

На 27 март конференцията Online Advertising Live Edition ще е изцяло онлайн. Това значи, че всички участници ще могат да достъпят лекциите на живо от всяка една точка на планетата, в която има интернет. Няма нужда да идват на локацията. Цял ден с полезни лекции в приятна домашна обстановка или на работното място — идеята на новия формат.

На Online Advertising Live Edition ще чуете лекции за SEO, онлайн реклама и електронна търговия. Програмата ще включва 12 лекции. Организаторите продължават да работят върху нея. Сред лекциите ще са:

  • Нулев резултат в Google {Featured Snippets}. Кога, как и какво е важно за него? (Никола Минков, Serpact);
  • SEO оптимизация за Single Page Application (Симеон Емануилов, Netpeak);
  • 10 лайфхака за израстване от малък до среден бизнес с помощта на онлайн маркетинг (Жюстин Томс, ABC Design & Communication Group);
  • Трикове за оптимизиране на онлайн реклама в различни източници: Google AdWords, Facebook, Instagram (Виктория Тодорова, Netpeak);
  • Създаване и развитие на онлайн магазин – етапи, насоки и грешки (Илиан Илков, baby.bg);
  • AMP и разкриване на мистерията около него (Петър Николов, Mobilio);
  • Защо и как да използваме онлайн видео успешно (Петър Владимиров, Interactive Share);
  • Регламент GDPR за онлайн магазини (Николай Кискинов, Vladimirov&Kiskinov).

За кого ще е полезна: за собственици на малкия и средния бизнес, онлайн магазини, маркетолози, както и за всички желаещи да разберат как да се увеличи успеха на бизнеса с помощта на онлайн маркетинга.

Участието в конференцията е безплатно със задължителна регистрация. След това ще има видеозаписи на лекциите. Достъпът към тях ще бъде платен.

Въпреки че конференцията ще бъде онлайн, всички участници ще могат да задават своите въпроси на лекторите през специално организиран чат.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

ТАЙНИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

ТАЙНИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Знаете ли, че 3 милиарда души ползват социални медии, а всеки един от нас прекарва в тях по 135 минути на ден?

Знаете ли, че всеки интернет потребител има средно по 7 акаунта в различни социални медии, като на всеки 6 секунди се прави нов Facebook профил, а в LinkedIn има половин милиард души? Знаете ли, че в Twitter на секунда има по 6000 поста, а над 80% от потребителите на платформата я ползват през мобилно усройство? Знаете ли, че само във Facebook съобщенията, които се разменят за 24 часа, са над 1 000 000 000, а в Инстаграм се качват по 100 милиона снимки на ден?

А знаете ли как да използвате всичко това, за да развиете бизнеса си?

IAB Bulgaria организира майсторски клас за социални медии, на който ще научите как да позлвате този канал за бизнес цели.

Лекторите са безспорни професионалисти от реалния бизнес, които ще дадат практически насоки как да се изгради стратегия и как да се изполват максилано добре възможностите на социалните медии в зависимост от целите ви.

Ето и кои са хората, които ще споделят знанията и умения си

Ангел Искрев е Digital Creative Director в DDB Sofia. Той има над седем години опит в дигиталната реклама, разработвайки комуникационни решения за множество брандове в България и чужбина. Работил е за клиенти като Telenor Hungary, Telenor България, Крадецът на ябълки, Stolichno, Amstel, Kamenitza, McDonald’s, Beefeater, Absolut, Somersby и още много, много свестни марки.

Стелла Цокева ще разкаже за брандираното съдържание в социалните мрежи и защо brand storytelling-ът е толкова важен. Тя работи в сферата на маркетинга от 13 години, като в момента е Digital Marketing Strategist в What If, където отговаря за създаването и изпълнението на цялостни дигитални стратегии за клиентите. Има опит както с B2C брандове от ранга на Philadelphia, Lavazza, Верея, Opticlasa, Walmark, Победа, Арома, Bella и други, така и с големи B2B компании, опериращи на международния пазар.

Акцент върху използването на LinkedIN и Twitter за бизнес цели ще сложи Лазар Малаков от Httpool Bulgaria. Той има богат опит в различни индустрии в сферата на маркетинга, рекламата и продажбите. Вярва, че правилният подбор на целева аудитория е най-вече логическа задача с активна употреба на база данни и ще ви покаже как става това.

Георги Малчев и Ленко Йорданов ще ви научат как да достигате до релевантни аудитории и да измервате резултатите в социалните мрежи. Георги Малчев е управляващ съдружник в xplora.bg и работи за клиенти като Toyota, Medix, Whirlpool, Еконт, Сладкарници „Неделя“ и други. Той е и преподавател по маркетинг, комуникации и реклама в Нов Български Университет, а много често е член на журита за дигитален маркетинг и панелист на форуми за мениджмънт, маркетинг и реклама. Ленко Йорданов е Дигитален мениджър в xplora.bg, където създава и управлява дигитални стратегии в социалните мрежи. Ленко има над 4 години релевантен опит с локални и глобални марки и преподава заедно с Георги Малчев стратегии и комуникация в социалните мрежи в НБУ и във Висше международно бизнес училище Ботевград.

Обучението ще се проведе на 24-ти и 25-ти март в SOHO, a за да се запишете, пишете на office@iabbg.net.

Още новини

Победителите в MIXX awards 2018 Топ дигиталните кампании в България бяха отличени на четвъртото поредно издание на IAB MIXX Awards. Събитието се проведе под мотото „Digitally Bold? Easy to recognize.”,...
1 2 3 4

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX