fbpx
Research Image

IAB Будилник – бизнес закуска 31.05.2022г.

IAB Будилник се завръща в хибриден формат- физически в зала и онлайн!

Това издание на IAB Будилник ще бъде посветено на чатботовете и SMS маркетингът.

Бумът на технологиите доведе до масовизиране на чатботовете. Съвременният чатбот може да анализира и разбира въпроси, да задава въпроси, да разбира контекст, да улеснява взаимодействието с хората.

В последните години чатботовете са сред най-търсените технологии в различни сфери и индустрии – от обслужване на клиенти, през онлайн търговията до финансите, благодарение на развитието на изкуствения интелект, машинното обучение и технологиите за естествена обработка на езика.

Новото поколение чатботове са на практика виртуални асистенти, които общуват с максимално близка до естествената реч и така се превръщат в активен канал за продажби и комуникация с клиенти.

Друг важен аспект от маркетинга, продажбите и комуникацията с клиентите, който често е пренебрегван и смятан за остарял и архаичен, са кратките съобщения (SMS).

Потребителите са отворени да получават персонализирани съобщения от различни организации и търговци. Кратките съобщения имат високи нива на отваряне – до 98%, според Gartner. Средният процент на отваряне на имейли например е около 20%.

Текстовите съобщения предизвикват почти незабавен отговор от почти всички, което означава, че е много по-вероятно да получите обратната връзка, която търсите, и да подсилите цялостното клиентско изживяване.

На 31.05.2022 по темата ще споделят своя опит топ компании, членове на сдружението:

– Михаела Мирчева, Partnership Sales Manager и Радко Славов, търговски директор, Link Mobility

Тема: Канали за комуникация – SMS&Viber – приложение, предимства и техническа реализация

– Стоян Иринков,съосновател и управляващ съдружник, Maistor Plus

Тема: Viber,Chatbot & SMS – таргет група „Котки“ или маркетинг на незабавната добавена стойност

Събитието ще се проведе на живо в зала ЕТО на адрес: Бул. Христо Ботев 95 и онлайн в Zoom

Цена: Безплатна регистрация като моля ако заявявате вашето физическо присъствие да го препотвърдите седмица преди събитието, тъй като капацитета на залата е ограничен