fbpx
Research Image

Комисия за тенденции и иновации

Председател: Кристин Стоянов, Metric-DS

Георги Малчев, Xplora

Боби Петров, All Channels Communication

Имейл на комисията: innovation@iabbg.net