fbpx
Research Image

Комисия за бюджет, финанси и бизнес партньорствa

Председател: Камен Янкулов, OLX


Деян Моров,Brand IQ


Имейл на комисията: finance@iabbg.net