Становище на КЗЛД по Секторния GDPR кодекс

Споделяме становището на Комисията за защита на личните данни, изразено на основание чл.58, пар.3. буква „г“ от Регламент (ЕС) 2016/679, по изготвения от Сдружението Секторен GDPR кодекс.

Още новини

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето от най-големите български компании, ангажирани в...
IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти. Пълният текст на позицията им можете да видите ТУК. Още новини 01...
1 2 3

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

Становище на IAB България относно предложение за директива на европейския парламент и съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в
Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето
от най-големите български компании, ангажирани в дигиталния сектор. В тази връзка
асоциацията заявява загрижеността си относно проекта на директива за авторското
право в цифровия единен пазар, който ще бъде гласуван в Европейския парламент на
12.09.2018 г.

Целта на предложената Директива относно авторското право в цифровия единен
пазар („Директивата“) е да се постигне справедлив баланс между правата и
интересите на авторите и на издателите на публикации в пресата, от една страна, и на
потребителите, от друга. Според IAB Bulgaria така предложения вариант на
Директивата ще има негативни последици както върху дигиталния бизнес в Република
България, така и върху старт-ъп компаниите, предприятията които се занимават с
проучвания и към всички крайни потребители и създатели на онлайн съдържание.
Съображенията ни тази посока са, че в Директивата се съдържат неясни разпоредби,
които могат увредят законните права и интереси, както на доставчиците на
съдържание и услуги на информационното общество, така и на крайните ползватели
на това съдържание – потребителите.

IAB Bulgaria разбира, че определен кръг от предприятия, извършващи дейност като
издатели на публикации в пресата („Пъблишъри“), са изправени пред трудности
поради бързите темпове на развитие на цифровия пазар на европейско и световно
ниво, което е причина за загуба на финансови средства, необходими за създаване на
журналистически произведения, но не споделяме разбирането на вносителите на
предложението, че начинът за справяне с този проблем е създаването на допълнителни
права в тяхна полза, тъй като това ще доведе до нарушаване на крехкия баланс между
авторските права, от една страна, и правото на информация, от друга. Считаме, че
именно този негативен ефект твърде вероятно ще бъде постигнат, ако се приеме
настоящият вариант на предложението за директивата.

Притесненията ни са свързани основно с разпоредбите на чл. 11 и на чл. 13 от
Директивата. Съгласно чл. 11, който препраща към чл. 2 и чл. 3, пар. 2 от Директива
2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година, се
регламентират правата върху публикации и се осигурява закрила на публикациите в
пресата при цифровото им използване, като държавите-членки предоставят на
издателите на публикации в пресата право на възпроизвеждане и право на публично
разгласяване на произведения и право на предоставяне на публично разположение на
други закриляни обекти, като според нормите, към които посочената разпоредба
препраща, издателите на публикациите в пресата притежават изключителното право
да разрешават или забраняват пряко или непряко, временно или постоянно
възпроизвеждането по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, изцяло или
частично на техните произведения, както и предоставянето им на публично
разположение по жичен или безжичен път по такъв начин, че всеки да има достъп до
тях от място и във време, самостоятелно избрани от него. Предвидено е установените
в от чл. 11 от предложението за директивата права да се погасяват 20 години след
публикуването на публикацията в пресата. Ако въпреки всичките забележки се стигне
до приемане на въпросния чл. 11, настояваме посоченият срок да се замени с поразумен, като обръщаме внимание, че предмет на посочените права са статии и
новини, и за нас е неприемливо да се въвежда такъв необосновано дълъг срок.
Въпреки че Директивата не визира изрично действия като създаване на хипервръзки,
което е изглежда се подкрепя като изводи и от рецитал 33, IAB Bulgaria настоява
изрично да се посочи в чл. 11, че никоя разпоредба от Директивата не следва да се
тълкува в смисъл, ограничаващ създаването на хипервръзки (линкове) към обекти,
предмет на авторското право съгласно Директивата. Без това пояснение, считаме, че е
предмет на авторското право съгласно Директивата. Без това пояснение, считаме, че е
налице риск от интерпретиране на разпоредбите в смисъл, че тя застрашава правото на
информираност на гражданите, тъй като ограничава възможностите им за
информиране.

Наред с горното и само за изчерпателност, напомняме за неуспешните опити за
създаване на допълнителни средства за защита на авторското право в дигиталната
сфера, предприети в Кралство Испания и Федерална република Германия, чийто
анализ води до извод, че подобни промени се оказват увреждащи за малките
„пъблишъри“, най-вече на местно ниво, поради факта, че те не разполагат с
достатъчно финансови ресурси за отразяване на всички новини и често се налага да
ползват материали на други медии. Евентуално изискване за лицензиране би се
отразило негативно във финансов план на малките пъблишъри и би ги изправило пред
финансови предизвикателства.

IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти

IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти. Пълният текст на позицията им можете да видите ТУК.

Още новини

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето от най-големите български компании, ангажирани в...
IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти. Пълният текст на позицията им можете да видите ТУК. Още новини 01...
1 2 3

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

IAB Bulgaria избра нов Управителен съвет

Управителният Съвет на IAB Bulgaria начерта плановете за есенните събития и обучения и вече мисли за IAB MIXX Awards. 

Нови попълнения са Ангел Искрев – Digital Creative Director в Guts and brains DDB, Радослав Неделчев – COO в Dentsu Aegis Network и Емил Олованов – представител на Crimtan за Балканите; а за председател отново членовете на Сдружението избраха Христо Христов – Изпълнителен директор на NET info.

Ето и целия състав на УС за 2018 – 2019 :

Ангел Искрев, Guts and brains DDB
Георги Малчев, Xplora
Емил Олованов, Crimtan Bulgaria
Жюстин Томс, ABC desgin & communications
Зоя Василева, BTV Media Group
Камен Янкулов, OLX.bg
Радослав Неделчев, Dentsu Aegis Network
Христо Христов, NET info
Чавдар Димов, Economedia

Още новини

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето от най-големите български компании, ангажирани в...
IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти. Пълният текст на позицията им можете да видите ТУК. Още новини 01...
1 2 3

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

Кои са професионалистите в дигиталния маркетинг?

Дигиталната среда и поведението на потребителите постоянно се мени, но как можем да разберем кои са истинските професионалисти в тази сфера? Как рекламодател, който не се е занимавал с дигитален маркетинг, може да избере на коя агенция да се довери за своята кампания?

Ако служителите в агенцията, която сте избрали, са сертифицирани от IAB (най-голямото световно сдружение на дигитални и технологични компании), тогава сте в сигурни ръце. Мисията на сертификационната програма на IAB е да докаже, че всеки, които успешно е изкарал изпита, има нужните знания и умения, за да се справи с постоянно развиващия се дигитален пазар.

Сертификатите са гараниця за професионализъм и за това, че хората от рекламната или медийната агенция могат адекватно да се справят с все по-комплексните нужди на клиентите си.

Сега IAB Bulgaria дава възможност на всеки маркетинг специалист да докаже компетентността си и да се бори за сертификат от световната IAB огранизация и то на преференциални за България цени. „Сертификационната програма на IAB е на много високо ниво и е показател за знания и умения в онлайн маркетинга“, обяснява Христо Христов, председател на IAB Bulgaria. „За нас е много важно, че ще я предлагаме на много по-ниски цени, като естествено нашите членове се ползват с още по-големи намаления“, допълва той.

Сертификационната програма на IAB е единствената програма, призната в целия свят и разработена от най-добрите експерти от водещи световни компании, а въпросите постоянно се обновяват. Програмата съществува от близо осем години и до момента маркетинг специалисти от 47 държави по целия свят доказват професионализма си, благодарение на нея.

Изпити могат да се полагат в четири различни области: Digital Marketing and Media Foundations; Digital Media Sales; Digital Media Buying & Planning и Digital Ad Operations, а цените можете да видите в секция СЕРТИФИЦИРАНЕ.

Всеки, който иска да положи изпита, трябва да пише на office@iabbg.net, за да получи специален код за отстъпка от цената.

Още новини

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето от най-големите български компании, ангажирани в...
IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти IAB Bulgaria подкрепя позицията на Асоциация на Европейските журналисти. Пълният текст на позицията им можете да видите ТУК. Още новини 01...
1 2 3

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX