Устав

Предимствата от членство в IAB България са:

1. Пълен и равен достъп до информационните ресурси на сдружението
2. Преференциални цени с 50% отстъпка при провеждане на платени курсове, обучения, семинари, изложения, фестивали и др., организирани от сдружението
3. Безплатен достъп до резултатите от проучванията на пазара, финансирани от сдружението
4. Достъп до международни интерактивни събития от името и с привилегиите на IAB България
5. Престиж – да бъдете представени на Интернет страницата на сдружението
6. Включване по Ваше желание в проекти, инициирани от сдружението, след провеждане на конкурси и избор
7. Право да ползвате логото “‘Member of IAB Bulgaria” на Вашия уеб сайт
8. Заедно да определяме посоката за развитие на интерактивния пазар в България
9. Да се забавляваме и споделяме – всички членове получават покана за всички дневни и вечерни събития, организирани  от сдружението.

Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат – юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Критериите за членство в сдружението са описани подробно в Правилника за прилагане на Устава на сдружението.

Формуляри за кандидатстване:

IAB Етичен кодекс

IAB Устав

IAB Заявление за членство

Декларация легален софтуер

Декларация устав професионални стандарти и етичен кодекс

 

Попълнените формуляри, моля изпратете на e-mail:  office@iabbg.net