Мисия

Interactive Advertising Bureau Bulgaria (IAB) е лицензиран представител на  IAB Europe за България.

Мисията на сдружението е да популяризира преимуществата и възможностите на интерактивния маркетинг и да спомага за ускореното развитие на дигиталния пазар в България, чрез провеждане на специализирани  обучения, събития, пазарни проучвания и анализи.