АdEx Benchmark 2013 на IAB и IHS с данни за двуцифрен ръст на онлайн пазара (допълнена)

Увеличаването на инвестициите в онлайн реклама се дължи основно на иновациите в мобилната и видео рекламата, както и на програмираното изкупуване. Приходите от реклама на развиващите се пазари се увеличават .

IAB Европа и IHS Technology публикуваха днес доклада AdEx Benchmark 2013 – най-пълният източник на информация за европейския онлайн пазар.

Докладът дава пълната картина на онлайн рекламния пазар в Европа, което е все по-важно с оглед на развитието на дигиталния бизнес, формулирането на политики в областта и променящия се характер на инвестициите в дигитална реклама, все повече придобиващи панрегионален характер и позицията на европейските пазари.

Докладът се стреми да отговори на тези предизвикателства и повишените изисквания, произтичащи от факта, че от 2006 г. насам броят на участващите страни се е удвоил.

Според доклада през 2013 г. европейският пазар на онлайн реклама е регистрирал ръст от 11,9% на годишна база и приходи от над €27,3 млрд., като не само развиващите се пазари играят роля за постигането на този резултат. От своя страна, развитите пазари са се възползвали от технологичните иновации в дигиталната реклама, поддържайки растеж демонстриращ устойчивостта на индустрията.

Топ 10 класация – ръст на годишна база

1. Русия – 26,8%
2. Турция – 24,3%
3. Словакия – 17,3%
4. Великобритания – 16,2%
5. Унгария – 16,0%
6. Австрия – 15,7%
7. Норвегия – 14,7%
8. Сърбия – 13,4%
9. Италия – 13,3%
10. Румъния – 13,0%

Посредством доклада IAB Европа следи размера на пазара на онлайн реклама от 2006 г. насам, като инвестициите се увеличават всяка година. За втора поредна година онлайн рекламата е най-предпочитана за инвестиции след телевизионната. В допълнение се очаква разликата между рекламните инвестиции в онлайн и вестници да се увеличи през 2014 г.

Всички видове онлайн реклама отбелязват ръст през 2013 г. Стандартизацията на формати, напредъка в таргетирането и увеличеното доверие в онлайн видео рекламата водят до допълнителни инвестиции от страна на големи рекламодатели.

Според данните, през 2013 г. дисплей рекламата е отбелязала ръст от 14,9%, като са реализирани приходи от €9.2 млрд. Основни двигатели на този ръст са социалните медии и мобилната реклама, която за първи път бележи двуцифрен ръст от 11,8%.

Townsend Feehan, изпълнителен директор на IAB Европа отбелязва: “Докладът показва не само продължаващата миграция на някои традиционни медии към дигиталната среда, но и създаването на нови рекламни възможности в дигитална среда чрез проникването и подобряването на програмираното изкупуване, мобилната и видео реклама. IAB Европа предвижда, че дялът на програмираното изкупуване на премиум онлайн дисплей реклама (вкл. видео) ще се увеличи.”

Онлайн видео рекламата бележи ръст от 45,4% през 2013, генерирайки над €1,2 млрд. Видео рекламата привлича все повече големи рекламодатели, тъй има определени прилики с ТВ рекламата по отношение на формати, цели на кампанията, и измерване.

Спред Daniel Knapp, директор „Рекламни проучвания“ в IHS Technology и автор на доклада, “Онлайн рекламата се оказа по-устойчива на макроикономическите трусове в сравнение с други медии. Общите инвестиции в реклама в Европа през 2013 г. намаляват с 2,9%, който би бил 8,3%, ако не се отчиташе онлайн рекламата. Моделите, основани на представянето, увеличаването на инвестициите на брандовете, както и използването на таргетиране и автоматизация заедно с увеличаването на дела на социалните медии и мобилната реклама позволи на онлайн рекламата да се представи много по-добре от рекламата в други медии във време на икономическа криза.”

Публикуването на доклада беше обявено на специален уебинар.

Презентацията от събитието и записа на уебинара можете да свалите от тук.