Mixx Awards

IAB Mixx Awards са награди за интерактивен маркетинг и са се превърнали в еталон за постижение в дигиталния свят. Победителитe вдъхновят интернет общността и посочват бъдещите тенденции в бранша. Те са приети не само като показател номер едно в света за най-добрите кампании, а като състезание за цялата дигитална индустрия.

www.mixx.bg

На 23 ноември 2017 година се проведе и третото издание на IAB Mixx Awards в България.

iab-Mixx-2017-Website-Hero